Lidia Valentín

Lidia Valentín

Czytaj Dalej

ANDREA JOHANN VALENTIN

ur. 17 VII 1586 w Herrenberg (Wirtembergia), zm. 27 VI1654 w Stuttgarcie, Teolog protestancki. Studiował do 1607 na uniw. w Tybindze; nie ukończywszy studiów podróżował wiele po Europie.

Po zdaniu egzaminu z teologii został 1614 diakonem w Vaihingen (Wirtembergia), od 1620 superintendentem w Calw, 1639...

BENIAK VALENTÍN

ur. 19 II 1894 w Chynoranach (Słowacja), zm. 6 XI 1973 w Bratysławie, Prawnik, kat. poeta.

Wczesne zbiorki liryki osobistej, Tiahnime ďalej oblaky (Topolčany1928) oraz Ozvěny krokov (Martin 1931), w którychznaczną rolę odgrywa refleksja rei., cechuje wpływ poetyki impresjonizmu i symbolizmu; w nast. —...

ECK VALENTIN

ur. ok. 1494 w Lindau (Wirtembergia), zm. przed 28 IX 1556 w Bardiowie (wsch. Słowacja), humanista, poeta religijny.

Podczas studiów w Lipsku i Krakowie (od 1511) utrzymywał ożywione kontakty lit., rozwijał działalność pedagog, oraz wydawniczą; 1513 uzyskał bakalaureat sztuk wyzwolonych; od 1517 związany...

Święta Lidia

osoba pochodząca z Lidii (Lydii) krainy w Azji Mniejszej. Lidia (+ I w). Paweł przybył do miasta, w którymmieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi.