Lidia Stanisławska

Czytaj Dalej

KOWALSKI WŁADYSŁAW, pseud. Sałas lub Bartłomiej Zarychta, Stanisławski

KOWALSKI WŁADYSŁAW, pseud. Sałas lub Bartłomiej Zarychta, Stanisławski, ur. 26 VIII 1894 we wsi Paprotnica (pod Rawą Mazowiecką), zm. 14 XII 1958 w Warszawie, polityk, pubicysta, powieściopisarz. Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył 3 klasy szkoły powszechnej, wykształcenie zdobył drogą...

RZEWUSKI Stanisław, hrabia, pseud. Stanisław Stanisławski

RZEWUSKI Stanisław, hrabia, pseud. Stanisław Stanisławski, ur. 27 VII 1864 w Pohrebyszczach (Wołyń) zm. w maju 1913 w Paryżu, dramaturg, prozaik, krytyk. Kształcił się w korpusie paziów i na uniw. w Petersburgu, potem w Paryżu, gdzie osiadł na stałe. Był entuzjastą literatury franc., jednym z...

STANISŁAWSKA Anna

STANISŁAWSKA Anna, ur. 1651-54, zm. 1700 lub 1701, pierwsza pol. pamiętnikarka. Córka woj. kijowskiego Michała, wychowana w klasztorze dominikanek w Krakowie. Trzykrotnie zamężna, najpierw wbrew własnej woli i bardzo młodo (1668), po unieważnieniu tego małżeństwa (dzięki protekcji jej opiekuna i...

STANISŁAWSKA Anna

ok. 1651-1701, Córka Michała Stanisławskiego, wojewody kijowskiego, i Krystyny z Szyszkowskich, pierwsza samodzielna pisarka polska, autorka wierszowanego pamiętnika Transakcyja, albo Opisanie całego życia jednej sieroty (1685, wyd. 1935) w 76 trenach na śmierć jej trzech mężów.

Jest to znakomity dokument...

Święta Lidia

osoba pochodząca z Lidii (Lydii) krainy w Azji Mniejszej. Lidia (+ I w). Paweł przybył do miasta, w którymmieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi.