Lidia Rylska

Czytaj Dalej

RYLSKI MAKSYM

RYLSKI MAKSYM, ur.

ŚCIBOR-RYLSKI ALEKSANDER

ŚCIBOR-RYLSKI ALEKSANDER, ur.

Święta Lidia

osoba pochodząca z Lidii (Lydii) krainy w Azji Mniejszej. Lidia (+ I w). Paweł przybył do miasta, w którymmieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi.