Lidia Popiel

Lidia Popiel

Czytaj Dalej

POPIEL

Popiel II, poprzednik Piasta, który wg podania miał zostać zagryziony przez myszy na wieży w Kruszwicy. Wg wersji ludowej, uciekając przed myszami Popiel z rodziną schronił się w szklanej bani na dnie Gopła, gdzie go jednak myszy odnalazły i zjadły; zob.

Święta Lidia

osoba pochodząca z Lidii (Lydii) krainy w Azji Mniejszej. Lidia (+ I w). Paweł przybył do miasta, w którymmieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi.