Lidia Grzesiuk

Czytaj Dalej

GRZESIUK STANISŁAW

GRZESIUK STANISŁAW, ur.

Święta Lidia

osoba pochodząca z Lidii (Lydii) krainy w Azji Mniejszej. Lidia (+ I w). Paweł przybył do miasta, w którymmieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi.