Lidia Gotschalk

Czytaj Dalej

GOTSCHALK FILIP

ur. w p o ł . XVIII w. na Śląsku,zm. 1809 w Częstochowie, kompozytor, dyrygent i skrzypek.

Początkowo pracował w Rudnie k. Gliwic, a 1800-09 wCzęstochowie jako dyrygent kapeli klasztornej na JasnejGórze, w której zatrudniano również 3 jego dzieci (syn Janwstąpił do paulinów). Z ponad 25 wzmiankowanych...

Święta Lidia

osoba pochodząca z Lidii (Lydii) krainy w Azji Mniejszej. Lidia (+ I w). Paweł przybył do miasta, w którymmieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi.