Lidia Gądek

Czytaj Dalej

Wiek gadów

Po bujnym życiu epoki węglowej nastąpił wielki cykl suchych i surowych wieków. Zapisały się one w Księdze Skał grubymi pokładami piaskowców itp., zawierającymi stosunkowo nieliczne skamieniałości. Temperatura  świata ulegała wielkim fluktuacjom i zdarzały się długie okresy lodowe. Na wielkich...

Charakterystyka gadów

Charakterystyka gadów:

Budowa morfologiczna:

- Części ciała - głowa, szyja, tułów, ogon

- Dwie pary kończyn wolnych typu lokomocyjnego o planie budowy takim samym jak u płazów (jednak występują tu różnorodne rozwiązania - beznogie węże i uskrzydlone pterozaury)

- Wzmocnienie kośćca i...

Gady - Informacje ogólne

Gady to gromada kręgowców której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną, z 18 rzędów gadów obecnie żyją tylko cztery, pozostałe wymarły w końcu ery mezozoicznej. Współczesne gady należą do czterech rzędów: żółwie, krokodyle, hatterie i gady łuskonośne, które dzielą się na dwa podrzędy:...

Oddychanie - GADY

U gadów płuca mają inną budowę niż u płazów. Fałdy są silnie rozwinięte, jama worka coraz bardziej się zmniejsza, aż staje się wąskim oskrzelem. Gady są zwierzętami, u których wymiana gazowa następuje tylko w płucach. Skóra pokryta zrogowaciałym naskórkiem jest nieprzenikliwa dla gazów...

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - GADY

Gady są na ogół zwierzętami jajorodnymi. Jaja składają na lądzie i przeważnie nie opiekują się nimi, ani też wyklutym potomstwem. Nie przechodzą one przeobrażenia, jak np. płazy. Ich rozwój jest prosty, z jaj wylęgają się młode osobniki podobne do dorosłych.

Samica zwijki składa w czerwcu do...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Gady

Formą przejściową łączącą płazy z gadami była sejmuria (Seymouria). Gady stanowią gromadę kręgowców charakteryzującą się lepszym niż płazy przystosowaniem do życia lądowego. Polegało to przede wszystkim na zdobywaniu przez nie zdolności rozrodu na lądzie. Najprawdopodobniej bezpośrednią...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Gady (Reptilia)

Skórę gadów pokrywa gruba warstwa zrogowaciałego naskórka. Nabłonek, pokrywający skórę gadów, rogowacieje tworząc mniej lub bardziej sztywne płytki. Płytki te nakrywają się dachówkowato jako łuski, lub sąsiadują ze sobą tworząc układ tarcz. Ukryte części łusek pozostają miękkie, co umożliwia...

Układ krążenia strunowców - Gady (Reptilia)

Serce wszystkich gadów jest podzielone na 2 przedsionki i 2 komory. Przegroda międzykomórkowa żółwi, jaszczurek i węży jest niezupełna i leży horyzontalnie, a oba przedsionki otwierają się do komory leżącej po ich stronie grzbietowej. Natomiast u krokodyli przegroda jest skierowana grzbietobrzusznie, a...

Płazy i gady - Informacje ogólne

Płazy są najprymitywniejszą gromadą kręgowców lądowych. Przed ok. 400 milionami lat ich przodkowie pokonali granicę między wodnym a lądowym środowiskiem życia. Te najbardziej pierwotne płazy wyodrębniły się z prastarej grupy ryb - ryb trzonopłetwych, których jedynym obecnie żyjącym...

Ochrona płazów i gadów

Spadek liczebności

Wyniki badań przeprowadzonych przez Federalny Zakład Ochrony Przyrody w Bonn jednoznacznie świadczą o tym, że przynajmniej 188 spośród 486 żyjących na terenie Niemiec rodzimych gatunków kręgowców, a więc około 39%, jest obecnie zagrożonych poważnym, a nawet stawiającym pod znakiem...

Co to są gady morskie?

Do gadów morskich zaliczamy m.in. żółwie mor­skie. Większość czasu spędzają one w morzu, ale na czas składania jaj samice wychodzą na brzeg i podążają w głąb upatrzonych plaż. Tu składają jaja i zagrzebują je w piasku. Największym gatun­kiem żółwi morskich jest żółw skórzasty...

Szkielety ptaków i gadów

Ptaki i gady to odrębne gromady kręgowców, jednak budowa anato­miczna tych zwierząt jest bardzo po­dobna. Ptaki to potomkowie gadów. Wszystkie kręgowce mają wewnętrzny szkielet składający się z czaszki chro­niącej mózg i giętkiego kręgosłupa, który osłania rdzeń kręgowy. Rdzeń kręgowy...

Łuski ryb, gadów i niektórych innych zwierząt

Skóra ryb, gadów i niektórych innych zwierząt jest pokryta łuska­mi. Łuski służą ochronie przed drapieżnikami i niekorzystnymi warunkami środowiska. Ciała zwierząt pokryte są różnymi formami, które służą ochronie przed wrogami, zapo­biegają uszkodzeniom narządów wewnętrz­nych i...

Ochrona gadów i płazów

Często, gdy wspomina się o ko­nieczności ochrony płazów i ga­dów, wywołuje to mieszane uczu­cia. Ludzie nie są tak pozytywnie nastawieni do ochrony tych gro­mad kręgowców, jak do ochrony chociażby małp i orłów. W związku z tym na świecie istnieje niewiele rezerwatów, gdzie chronionymi...

Gromada gady

 

Obok płazów w szerokim ujęciu (temnospon-dylowych), w karbonie występują także tarczo-głowe z wąskimi, wysklepionymi czaszkami. Różnią się one także od temnospondylowych płazów budową kręgosłupa i pasa barkowego. Formy te są prymitywnymi przodkami gadów, które nie wywodzą się zatem z płazów...

GAD

(hebr. szczęście), semickie b ó s t w o „dobregolosu" (rzym. F o r t u n a ) , znane też w Palestynie (Iz 65,11);imię to występuje również w nazwach geogr.; Baal-Gad (Joz11,17), Migdal-Gad (Joz 15,37) i teoforycznych imionachwłasnych: Gaddiel (Lb 13,10), Gaddi (Lb 13,11).I m i ę syna Jakuba i Zilpy (Rdz...

GĄDEK MACIEJ ÖGD

Imię zak. A n z e lm o d św. AndrzejaCorsiniego, ur. 24 II 1884 w Niegowici k. Krakowa, zm.15 X 1969 w Łodzi, pisarz ascet., założyciel zgrom, zakonnego.

J a k o alumn niższego seminarium w Wadowicach był wychowankiemRafała Kalinowskiego; do zakonu wstąpił 1901w C z e r n e j ; po studiach filoz.-teol. w...

Święta Lidia

osoba pochodząca z Lidii (Lydii) krainy w Azji Mniejszej. Lidia (+ I w). Paweł przybył do miasta, w którymmieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi.

GADY

GADY (ftcptilla) — zwierzęta należące do grodykręgowców, przystosowano d o życia lądowa ' oddychają płucami, mają szkielet kostny,’ skórę pokrytą rogowymipłytami lub łuskami,dwie pary pięciopalcowychodnóży lub są beznogie;wylęgają się z jaj. Dogadów należą: żółwie,padalce, jaszczurki, wężei...

Konserwowanie ryb, płazów i gadów

Okazy ryb, płazów i gadów przechowuje się najczęśdej w naczyniach szklanych wypełnionych alkoholem etylowym. Po zabiciu zwierzęcia należy wstrzyknąć do wnętrza jego ciała 40 % formaldehyd, a następnie umocować je za pomocą szpilek w misce preparacyjnej i zalać 10 % roztworem formaliny.

Po 48...