Lidia Chojecka

Lidia Chojecka

Czytaj Dalej

CHOJECKI EDMUND

CHOJECKI EDMUND, ur. Chojecki); Z.

CHOJECKI KAROL, LUBICZ

CHOJECKI KAROL, LUBICZ, ur.

CHOJECKI ARTUR

Kryptonimy A.Ch., Zast., ur. 25 VI 1880 w Żytomierzu, zm. 21 XI 1951 w Krakowie, poeta, psycholog, tłumacz.

Po studiach chemii na Politechnice Warsz. (inż. technolog) oraz psychologii eksperymentalnej, filozofii i językoznawstwa na UJ, gdzie 1910 uzyskał doktorat z psychologii, specjalizował się w Genewie u...

Święta Lidia

osoba pochodząca z Lidii (Lydii) krainy w Azji Mniejszej. Lidia (+ I w). Paweł przybył do miasta, w którymmieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi.