Lidia Biela

Lidia Biela

Czytaj Dalej

Ekonomiczna koncepcja stresu A. Bieli

 

Wykorzystuje Koncepcję stresu politycznego G. W. Albee'go. Model stresu ekonomicznego wyraził w postaci wzoru matematycznego, który wyraża stosunek sumy czynników zwiększających do sumy czynników zmniejszających stres: RS= ———————

RS - rozmiar stresu;

O - obiektywnie działający stresor...

Święta Lidia

osoba pochodząca z Lidii (Lydii) krainy w Azji Mniejszej. Lidia (+ I w). Paweł przybył do miasta, w którymmieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi.

Bielenie skib

Przesuszenie wierzchołków skibw okresie wczesnej wiosny na polu zaoranymjesienią. Wskazuje na możliwość wykonaniapierwszych prac wiosennych, np. włókowania.

Wczesne rozpoczęcie prac polowych jest zewszech miar korzystne. Umożliwia bowiemzatrzymanie w glebie większej ilości wody zopadów zimowych...

Bielenie warzyw

Zabieg pielęgnacyjny wuprawie warzyw polegający na odcięciu dostępuświatła do rośliny lub jej określonej części,dzięki czemu zielone części roślin tracąchlorofil i nabierają białawego koloru, w wynikuczego następuje poprawa ich smakowitości,np. poprzez utratę goryczki u cykorii iendywii oraz...