Liderzy Liberalnych Demokratów

Czytaj Dalej

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Demokrata, dyktator a może poganiacz

Jeśli jest nim łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność, to preferowanym stylem przewodzenia będzie lider Afiliacyjny, który zarządza harmonijnie budując więzi międzyludzkie.

Polska myśl liberalna, reprezentujące ją środowiska i główne postacie do 1939r.

Liberalizm jest to ruch umysłowy i intelektualny, który pojawił się w Królestwie polskim po 1815 roku, ale nigdy nie wytworzyć ruchu politycznego. Był ruchem o dość wąskiej podstawie społecznej. Promotorzy polskiego liberalizmu zajmowali się kwestiami ekonomicznymi i społecznymi a nie politycznymi...

LIDER PRZYSZŁOŚCI

Odpowiedź na pytanie „Czy każdy człowiek może być liderem?

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Znacząca rola wrodzonych bądź wykształconych zdolności

W zależności od sytuacji w zespole, organizacji i w jej otoczeniu zewnętrznym, będziemy poszukiwać lidera o konkretnym stylu kierowania.

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Zmiana stylu zarządzania

Ponieważ otoczenie zewnętrzne organizacji, jak i ona sama podlegają nieustannym, dynamicznym zmianom, w zasadzie każdy lider powinien dysponować wszystkimi kompetencjami predestynującymi go do przyjmowania różnych stylów kierowania w zależności od sytuacji oraz elastycznością i otwartością na zmiany, które pozwolą mu szybko i skutecznie zmieniać styl dążąc do optymalnej realizacji zadań.

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Inteligencja emocjonalna

Owe elastyczność i otwartość są elementami składowymi Inteligencji Emocjonalnej. Twórca koncepcji IE – Daniel Goleman twierdzi, ze jest ona umiejętnością wyuczalną – podaje nawet szereg technik jej stymulacji i rozwoju, do których punktem wyjścia jest model samorozwoju Richarda Boyatzisa...

Elityzm w doktrynie liberalnej i konserwatywnej

                 Liberalizm:    Elityzm podważał założenia klasycznej liberalnej myśli demokratycznej.

RODZINA PARTII LIBERALNYCH

Są 2 rodzaje tożsamości partii liberalnych: a) prawicowa (współczesny, konserwatywny, neoklasyczny, neoliberalizm) – sięga do pierwszych pism liberałów (Smith) i współczesnych (Hayek) => ortodoksja rynkowa.

Partie liberalne i ich rola w rywalizacji wyborczej

Chorwackie Centrum Demokratyczne, Litewska Unia Centrum, Polska- PO - Ich naturalnym sojusznikiem są partie konserwatywne ( w tym także nacjonalistyczne) oraz chrześcijańsko- demokratyczne Średnie poparcie dla partii liberalnych to w Polsce 15,5%, na Łotwie 23,5%, w Słowenii 27,4% ale już w Czechach i Rumunii niecałe 12%.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - DEMOKRACI I REPUBLIKANIE

Już w końcu XVIII w. wytworzyły się w Stanach dwie partie: demokratyczna i republikańska. Kilkadziesiąt lat później partia republikańska osiągnęła przewagę na północy a demokratyczna na południu. W partii demokratycznej dominowali ludzie o poglądach konserwatywnych. Chcieli oni zapobiec wszelkim...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - RYWALIZACJA DEMOKRATÓW I REPUBLIKANÓW

Obie partie starały się o uzyskanie przewagi. Ponieważ stany "wolne" (te w których nie było niewolnictwa) rozwijały się szybciej niż "niewolnicze" południowcy chcieli , aby w nowo tworzonych zachodnich stanach wprowadzono niewolnictwo. W ten sposób bowiem mogliby utrzymać swoją przewagę.

W 1820 zawarto...

Ideologia liberalna

Ideologia liberalna rodzi się w XVII w.

Liberalna myśl ekonomiczna i jej przedstawiciele

Say uważał natomiast że najlepszym podatkiem jest podatek umiarkowany, a najlepszy plan finansowy polega na małym wydatkowaniu - Leseferyzm Założenia polityki liberalnej: - neutralna polityka podatkowa - wysokość opodatkowania społeczeństwa nie powinna hamować aktywności gospodarczej i zdolności gospodarstw domowych do oszczędzania - podatki pośrednie dla pracowników najemnych w celu zwiększenia możliwości przedsiębiorców w inwestowaniu i ...

Podstawowe założenia liberalnej koncepcji praw obywatelskich

uznanie przyrodzonego, niezbywalnego i niezależnego od państwa charakteru praw jednostki,

katalog praw fundamentalnych obejmował prawa osobiste i polityczne,

status negativus jednostki w pastwie – państwo nie mogło poza ściśle określonymi wyjątkami ingerować w swobodną aktywność...

Kryteria rozróżniania ustrojów gospodarczych (liberalnych i etatystycznych)

Krzywa opada na początku dość stromo, każdy kolejny system, mniej liberalny od położonego wyżej przewiduje niewiele większą liczbę czynności objętych państwowym monopolem.

Relacje między gospodarką liberalną i etatystyczną oraz centralnie zarządzaną i rynkową

Wniosek: Każda gospodarka liberalna jest rynkowa, ale nie odwrotnie.

Strategie liderów rynkowych

Lider może inwestować w sposób oszczędny, spodziewając się ciężkich czasów, kiedy pretendent intensywnie inwestuje (utrata dominacji Montgomery ego Warda na rzecz Searsa po II wojnie światowej).

Opisz podobieństwa i różnice lidera tłumu i grupy zadaniowej

Liderzy mianowani i dziedziczni poza wymienionymi cechami mają skłonności do autorytaryzmu; Lider niezależnie od typu władzy powinien mieć: Predyspozycje osobowe do sprawowania władzy; Umiejętność wpływania na innych.

Opisz liberalny styl kierowania

  Liberalny – zakłada, że najważniejsi są zwolennicy lidera. Poza komentowaniem zachowań swoich podwładnych, lider liberalny nie korzysta ani z nagród ani z kar.

Wyjaśnij jaką rolę w partii politycznej pełnią liderzy i program

Program jest najczęściej dziełem liderów oraz specjalistów z różnych dziedzin (ekonomiści, prawnicy, dziennikarze itd.