Liberalni katolicy

Chociaż więc ultramontańska prasa okrzyczała go kościelnymprzywódcą katolickiej liberalnej partii, inni zarzucali mu brak konsekwencji, gdyż nie wewszystkim kierował się zasadami liberalizmu.

KOŚCIÓŁ I LIBERALNI ANGLOSASI

Panowanie brytyjskie umocniło się w Irlandii, choć jej ludność walczyła o zerwanie unii politycznej.

Kraje brytyjskiego panowania

Dano uposażenie katolickim kapelanom w brytyjskich garnizonachi uznano działalność katolickich kościołów, szkół i szpitali. Postanowienia konkordatowe nie były szkodliwe dla samych misji, lecz usankcjonowananami działalność portugalskich misjonarzy wywoływała niechęć władz brytyjskich.

KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie działanie i partie

W Austrii istniała partia, która od 1889 roku używała nazwy Christlichsoziale Partei. Przeciwstawiał się także wyborowi przywódcy chrześcijańskich socjalistów; Karla Luegera,na burmistrza Wiednia, za co tenże poddał episkopat ostrej krytyce na zjeździe swej partii (1901).

Partie chrześcijańskie (1914 - 1978)

W Portugalii partia premiera Salazara, Unia Narodowa, a w Hiszpanii partia dyktatora J.

MEDAL ZŁOTY MARYNARKI BRYTYJSKIEJ (Navy Gold Medal)

Odznaczenie ang., przyznawane za udział w wojnach morskich 1794--1815. Ustanowiony z okazji zwycięstwa lorda Howe nad Francuzami 1 VI1794. Otrzymywali go tylko adm. (duży medal) i kapitanowie - dow. okrętów (mały). Dwa razy dostali go porucznicy, dowodzący okrętami po śmierci kapitana.

Przyznawany za...

SANDHURST, Brytyjska Królewska Akademia Wojskowa

Powstała w 1812, kształciła ofic. piech. oraz kaw. Jej pierwsi absolwenci zdążyli jeszcze wziąć udział w bitwie pod Waterloo. Ofic. art. i saperów kształciła natomiast Królewska Akademia Wojskowa w Woolwich.

STRZELCY BRYTYJSCY (Chasseurs Britanniques), formacja armii ang., złożona z franc. emigrantów-rojalistów i dezerterów

Utworzona 1801, brała udział w walkach na Płw. Iberyjskim. Służyło w niej wielu Polaków, Włochów i Szwajcarów, rekrutujących się z jeńców wojennych.

Ofic. byli jednak franc. rojaliści. Formacja ta biła się dzielnie pod Fuentes de Onoro, ale podczas szturmu Badajoz porzuciła drabiny i uciekła z...

LUDZIE I ICH LIDERZY – CECHY OSOBOWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI LIDERA

Style przewodzenia: a) dyrektywny (autokratywny) b) konsultatywny (demokratyczny) c) towarzyski (wspólnie podejmowanie decyzji, unika konfliktów) d) niezaangażowany (pasywny) – w niewielkim stopniu nastawiony na zadania i ludzi Podstawowe umiejętności lidera: 1.