Lidery typu Belknap

Czytaj Dalej

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica.

Typy bohaterów romantycznych

Typy bohaterów romantycznych   Typy bohaterów romantycznych (literatura europejska): - bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny w "Giaurze"; główny bohater mści się na mordercy kobiety, którą kochał i później dręczą go wyrzuty sumienia, chroni się on przed znienawidzonym światem do klasztoru; bohater typu bajronicznego to ...

AMR 35, Renault Typ ZT - czołg

Francuskie zakłady Renault rozpo­częły produkcję tego lekkiego czoł­gu w 1935 r., planując, że zastąpi on produkowany od dwóch lat czołg VM (AMR 33). Uzbrojenie nowych pojazdów składało się z karabinu maszynowego M31 kal. 7,5 mm lub najcięższego karabinu maszyno­wego Hotchkiss kal. 13,2 mm, a na­wet...

CHI-HA (TYP 97) - czołg

Podstawowy pancerny wóz bojowy armii japońskiej, zaprojektowany w 1937 r. i budowany w zakładach Mitsubishi. Pierwsze modele wypo­sażone były w działa kał. 57 mm, ale w 1941 r. zastosowano bardziej skuteczne armaty kal. 47 mm o dłu­giej lufie. Czołgi te brały udział we wszystkich większych operacjach...

DŁUGA WŁÓCZNIA TYP 93 - torpeda

na podsta­wi e Długiej Włóczni skonstruowanotorpedę Typ 95 o mniejszej średnicy (533 mm) i mniejszej głowicy bojo­we j (401 kg), przystosowaną do wy­strzeliwania z wyrzutni okrętów podwodnych.

HA-GO (TYP 95) - czołg

Ogółem wypro­dukowano 1250 czołgów tego typu, głównie w wersjach 3 i 5 z działami kal.

TYPY TEATRU ŚREDNIOWIECZNEGO

1.  liturgiczny

- ściśle obrzędowy

2.  misterium

- opowieści o tematyce religijnej (sceny ze Starego i Nowego Testamentu)

3.  moralitet

- gatunek dramatyczny o charakterze dydaktyczno-alegorycznym

- pokazana walka dobra i zła o duszę człowieka

4.  intermedia

- przerwy podczas sztuki nie związane...

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - RODZAJE I TYPY PAMIĘTNIKÓW

Pamiętniki w XVII wieku pisali prawie wszyscy. Nie pisali ich tylko chłopi. Można wyróżnić trzy rodzaje pamiętników:

−  pamiętniki, które powstawały dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia

−  pamiętniki pisane u schyłku życia

−  pamiętniki spisywane z dnia na dzień (były to tzw...

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

Bunt, uczucie przeciw władzy, umiłowanie wolności w Europie było pięknym, lecz dość krótkim prądem. W Polsce trafił na idealny grunt. Romantyzm daje ideologię wspaniale przystającą do potrzeb ludzkich, wytwarza postawy właśnie tu i przede wszystkim tu potrzebne. Oczywiście, przyczynia się do tego...

Typy bohaterów romantycznych

Typy bohaterów romantycznych (literatura europejska): - bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny w "Giaurze"; główny bohater mści się na mordercy kobiety, którą kochał i później dręczą go wyrzuty sumienia, chroni się on przed znienawidzonym światem do klasztoru; bohater typu bajronicznego to człowiek o nieprzeciętnej indywidualności,

Jacek Soplica - nowy typ bohatera

277-452)pobudza ich patriotyzmorganizuje  powstaniejest to działacz polityczny zespalający w sobie patriotyzm ze szczerym demokratyzmemznała ten typ działacza Polska od czasów Kościuszkowskich, dopiero jednak z Jackiem Soplicą wkroczył on do poezjiCzy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym ?

Jakim typem powiesci jest "Granica" Zofii Nalkowskiej

"Granica" laczy w sobie cechy powiesci: - spoleczno-obyczajowej (ukazuje przekrój spoleczenstwa polskiego w konkretnym momencie historycznym), - politycznej (analizuje mechanizmy wladzy sanacyjnej w Rzeczypospolitej), - psychologicznej (analizuje psychike bohaterów w calej zlozonosci swiadomych i podswiadomych...

Typy struktur organizacyjnych zarządzania

Typ struktury organizacyjnej zależy od wielu czynników strukturotwórczych, specyficznych dla konkretnej instytucji i warunków, w jakich ona funkcjonuje.

Typy konstytucji

 

   

Pisane i niepisane.

Pisana = ujęta w formę aktu lub aktów normatywnych.

Niepisana = oparta na prawie zwyczajowym, konwenansach konstytucyjnych i precedensach sądowych.

Sztywne i elastyczne – kryterium stanowi moc prawna konstytucji w stosunku do ustaw...

Typy idealne w socjologii

Typ idealny to nie norma lecz pewna fikcja,wytwór idealny w umyśle badacza, ma char. Konstrukcja typów idealnych pokazuje jak przebiegałoby pewne działania,gdyby było zorientowane celowo,sensownie,racjonalnie.

Niedozwolone typy promocji - reklama ingerująca w prywatność klienta

Są to praktyki wywierające psychiczną presję na adresata w celu podjęcia decyzji o kupnie produktu np. przesłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów (odbiór za zaliczeniem pocztowym), nadużywanie technicznych środków przekazu informacji czy nagabywanie w miejscu publicznym.

Niedozwolone typy promocji - reklama odwołująca sie do uczuć klientów

Poprzez wywoływanie lęku,wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci. Sztampowym przykładem są przekazy prezentujące produkty w wyolbrzymionej wielkości lub podkreślające ich wyimaginowane właściwości (np. niezatapialność).

Niedozwolone typy promocji - reklama imitująca neutralna informacje

Aby zapobiec takim proceduromwprowadzono wymóg anonsowania bloków reklamowych sygnałem dźwiękowym czy napisem „reklama". Formą reklamy ukrytej, nie zawsze sprzecznej z prawem, jest product placement. Przykładowo bohater filmu używa tele-faxu marki,,Erixon", a firma płaci wytwórni odpowiedni ekwiwalent...

Niedozwolone typy promocji - reklama porównawcza

Niedozwolone jest przywoływanie marek innych firmi świadome korzystanie z ich zestawień. Czasami identyfikacja porównania wymaga refleksu i namysłu. Ilustracją tego jest reklama soków „Bobofrut", w którejdziecku odmawia się soku takiego jaki ma kolega Kubuś - „Kubuś" to zarazemmarka soków konkurencyjnej...