Licznik (językoznawstwo)

Czytaj Dalej

JĘZYKOZNAWSTWO (lingwistyka)

 

JĘZYKOZNAWSTWO (lingwistyka) ang. linguistics; fr. la Unguistique; nm. Sprach-wissenschaft, Linguistik

Termin użyty po raz pierwszy w poło­wie XIX w. na oznaczenie działu nauk humanistycznych badającego charakter, budowę, funkcje i rozwój języka.

Wcześniej badania nad językiem należa­ły do logiki...

Językoznawstwo WSFIZ zawada ełk

1.CZYM PRZEJAWIAŁY SIĘ ZAINTERESOWANIA STAROŻyTNYCH HINDUSÓW? Najdawniejsze systematyczne badania nad językiem rozwinęły się około połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e. w Indiach. Wierzono tam, że recytowanie świętych hymnów wedyjskich tylko wtedy spełnia swoja funkcje religijno- magiczną, gdy jest językowo poprawne. Zrodziła się więc potrzeba określenia tej poprawności i stało się to pobudka do badań fonologicznych. Zainteresowanie językoznawstwem przejawiało ...

Językoznawstwo- gramatyka opisowa

Word-formation processes COINAGE: -The invention of totally new terms -Proper names or trade names for one company’s product become general terms for any version of that product.(eg. kleenex, Guy Fox-guy(any human being); -meaning of the words is broaden and broaden. BORROWING: -very common word –formation process; -it’s social phenomenon; -means, the taking over of words from other languages; -it takes place when a speaker of one culture come to contact with another one; -the ...