Licznik Johnsona

Czytaj Dalej

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Śmierć Kennedy'ego. Prezydentura Johnsona

Przez kraj przetoczyły się masowe demon­stracje młodzieży, wymierzone nie tylko przeciw wojnie wietnamskiej, za wcią­gnięcie Ameryki do której Johnson ponosi odpowiedzialność, ale i przeciw samemu systemowi wartości, obowiązującemu w społeczeństwie amery­kańskim.

umień wielopostaciowy odmiana Stevens-Johnsona

Jest to szczególnie ciężka postać rumienia wielopostaciowego, z zajęciem głównie błon śluzowych jamy ustnej, narządów płciowych, nosa [ | oczu. W skórze wykwity rumienio-wo-pęcherzowe są rozmaicie rozległe, mogą pozostawiać zaniki.

Zmianom zwykle towarzyszy wzrost tem# peratury ciała, ogólne...