Liczby p-adyczne całkowite

Czytaj Dalej

Zmniejszenie liczby zębów

u osobników z nadmiernym owłosieniem  (hypertńchosis), polegającym na zachowaniu i dalszym silnym rozwoju owłosienia embrionalnego (lanugo), często występuje zmniejszona liczba zębów i zachowują się zęby mleczne.

LICZBA

Właści­wościami liczb całkowitych zajmuje się dział matematyki zwany teorią liczb; po­przez teorię mnogości liczby naturalne są przedmiotem rozważań logicznych. Pierwsza aksjomatyka arytmetyki liczb naturalnych pochodzi od G.

Liczby

Zawsze też obecna była mistyka liczb w życiu kulturalnym wszystkich starożytnych ludów, a mianowicie w kulcie, w poezji, w zwyczajach świeckich i w sztuce, zwłaszcza zaś w architekturze, którą całkowicie zawładnęły realne i symboliczne stosunki liczbowe.

Kryteria a liczba wyborów pozytywnych i negatywnych

W sytuacji natomiast, gdy osoba badana nie wymienia minimalnej liczby nazwisk, przewidzianych w analizie danych socjometiycznych, można poprosić ją o uzupełnienie ich do liczby wymaganej.

Metody instrumentalne do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

Standardami mleka, wg których kalibruje się aparaturę elektroniczną, są próbki mleka o znanej liczbie drobnoustrojów - sporządzone przy użyciu kultur liofilizowanych, bądź też płynnych standardów mleka o znanej i zróżnicowanej liczbie bakterii.

Zaburzenia liczby zębów

Zwiększenie liczby zębów (Mperdoncja) może być prawdziwe, gdy stwierdzamy większą liczbę zębów w porównaniu z normą, lub rzekome w przypadku przetrwania zęba mlecznego.