Liczba stopni swobody (statystyka)

Czytaj Dalej

Stopień swobody

Stawy nakładają więzy i ograniczają ruchliwość do obrotowych stopni swobody (stawy kuliste — ramienny, biodrowy — 3 stopnie swobody, zawiasowe i bloczkowe — po 1 stopniu swobody), np.

Liczby

 

0-null,

 1-eins, 

2-zwei,

3-drei, 

4-vier,

5-fünf,

6-sechs,

7-sieben,

8-acht,

9-neun,

10-zehn,

11-elf,

12-zwölf,

13-dreizehn,

14-vierzehn,

15-fünfzehn,

16-sechzehn,

17-siebzehn,

18-achtzehn,

19-neunzehn...

Liczby i godziny

 

14:00 oficialnie-Es ist genau vierzehn Uhr, 

potocznie-Es ist zwei. 

14:06.of-Es ist vierzehn Uhr sechs,

pot-Es ist sechs vor zwei.

14:15.of-Es ist vierzehn Uhr funf- zehn,

pot-Es ist viertel nach zwei.

14:25of-Es ist vierzehn Uhr funfundzwanzig,

pot-Es ist funf vor halb drei.

14:30of-Es ist vierzehn Uhr...

Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w "Granicy".

Jest to proces stopniowego rozmywania wartości moralnych, spowodowany przebywaniem wśród ludzi, którzy już je zatracili i starają się go skorumpować.

Stopień płynności danego składnika aktywów

Wskaźniki płynności pozwalają na określenie stopnia wypłacalności przedsiębiorstwa.

Kontrola społeczna trzeciego stopnia - geneza, mechanizmy i skutki zjawiska

-zmierza w zasadzie do realizacji celów, które nie są w zasadzie znane czy społecznie szerzej uznawane; często zdąża do tego za pomocą środków zawierających elementy manipulacji Kontrola może być wykonywana po to, aby torpedować zasadnicze cele tradycyjnie rozumianej kontroli społecznej; kontrola społeczna trzeciego stopnia może zacząć funkcjonować na rzecz wartości dowolnie ustalanych: zgodnych, niezgodnych lub nieokreślonych w stosunku do ...