Liczba posłów w Parlamencie Europejskim

Czytaj Dalej

Unia Europejska - Parlament Europejski

2004 roku na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego został wybrany Josep Borrel Miesięczne sesje plenarne, w których uczestniczą wszyscy eurodeputowani, odbywają się w Strasburgu (Francja) - "siedzibie" Parlamentu.

Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Parlament Europejski

Ponadto może złożyć wniosek do przewodniczącego Parlamentu o przekazanie jej opinii Komisji Europejskiej lub Radzie UE.

Parlament Europejski

Obecnie w skład PE wchodzi 732 parlamentarzystów , liczba ta jest ustalana za każdym razem po wstąpieniu państwa UE bądź na skutek innych zdarzeń.

Parlament Europejski

Na sesji rady Europejskiej z grudnia 2000 roku w Nicei postanowiono zwiększyć liczbę parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim do 732 członków.

WYMIEŃ I OMÓW FUNKCJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski jest wyrazicielem woli politycznej narodów Unii Europejskiej i największym wielo narodowym parlamentem na świecie. Fakt, że członkowie Parlamentu są wybierani bezpośrednio przez obywateli, jest jednym z czynników gwarantujących demokratyczne umocowanie prawa europejskiego.

Parlament Europejski

org/wiki/Parlament_Europejski Wybory do Parlamentu Europejskiego VI kadencji odbyły się 10 - 13 czerwca 2004 roku (w Polsce głosowano 13 czerwca). Najliczniejsza w Parlamencie Europejskim jest frakcja Europejskiej Partii Ludowej - Europejskich Demokratów (EPL-ED) - 268 mandatów.

Kompetencje głównych instytucji UE – rady europejskiej, parlamentu europejskiego, rady, komisji, trybunału sprawiedliwości oraz trybunału obrachunkowego

Procedura wyrażania zgody- polega na udzieleniu lub nie udzieleniu zgody przez Parlament Europejski na przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej aktu prawnego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych organów Wspólnot Europejskich.

Parlament Europejski i jego funkcjonowanie

Jako Polak, mieszkaniec kraju europejskiego powinienem czuć się Europejczykiem. Kiedy Unia Europejska obejmie swoim zasięgiem całą geograficzną Europę powstanie jedno, potężne superpaństwo. Dlaczego to właśnie Parlament Europejski?

Parlament Europejski

Dzięki procedurze współdecydowania wiele poprawek wnoszonych przez Parlament znajduje odbicie w prawie wspólnotowym, a żaden tekst nie może zostać przyjęty bez formalnej zgody Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej.

Parlament Europejski

org/wiki/Parlament_Europejski Wybory do Parlamentu Europejskiego VI kadencji odbyły się 10 - 13 czerwca 2004 roku (w Polsce głosowano 13 czerwca). Najliczniejsza w Parlamencie Europejskim jest frakcja Europejskiej Partii Ludowej - Europejskich Demokratów (EPL-ED) - 268 mandatów.

Liczby

 

0-null,

 1-eins, 

2-zwei,

3-drei, 

4-vier,

5-fünf,

6-sechs,

7-sieben,

8-acht,

9-neun,

10-zehn,

11-elf,

12-zwölf,

13-dreizehn,

14-vierzehn,

15-fünfzehn,

16-sechzehn,

17-siebzehn,

18-achtzehn,

19-neunzehn...

Liczby i godziny

 

14:00 oficialnie-Es ist genau vierzehn Uhr, 

potocznie-Es ist zwei. 

14:06.of-Es ist vierzehn Uhr sechs,

pot-Es ist sechs vor zwei.

14:15.of-Es ist vierzehn Uhr funf- zehn,

pot-Es ist viertel nach zwei.

14:25of-Es ist vierzehn Uhr funfundzwanzig,

pot-Es ist funf vor halb drei.

14:30of-Es ist vierzehn Uhr...

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

W niniejszej pracy postaram się dowieść prawdziwości postawionej w temacie tezy, iż skrajnie pesymistyczny nurt jest stale obecny w kulturze europejskiej.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

Obecność liczby 3 i wielokrotność liczby 10 (3 księgi i 100 pieśni) to symbole doskonałości w średniowieczu.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

 „Dekameron” 

Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK PETRARKA (1304 - 1375)

„Sonety do Laury”

Cykl ten składa się z około 317 utworów napisanych po włosku. Prezentuje tu poezję miłosną - erotyki. Są to jej początki. W sonetach tych stara się on opisać miłość, uczucie doczesne, zajmuje się własnymi uczuciami, analizuje swoją psychikę. Jest szczery i spontaniczny. Opisuje...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - MICHAŁ MONTAIGNE (1533 - 1592)

„Próby”

Zbiór luźnych przemyśleń o życiu (charakter autobiograficzny).  Był inspirowany przez starożytnych filozofów. Dzieło to stanowi główny dokument literatury renesansowego sceptycyzmu powiązanego z hedonizmem i stoicyzmem. Ma ona charakter antropocentryczny. Występuje tu afirmacja niezależności i...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK RABELAIS (1494 - 1553)

Francuzki pisarz i humanista, a z zawodu lekarz.

 „Gargantua i Pantagruel”

Fantastyczno-satyryczna epopeja. Propagował on swobodny i wszechstronny rozwój człowieka zgodnie z prawami i wymogami natury. W dziele swym zawarł obraz współczesnego mu społeczeństwa, ostro wyszydzając przestarzałe instytucje...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - ERAZM Z ROTTERDAMU [GERHARD GERHARDS] (1469 - 1536)

Był to holenderski filolog, filozof, literat, teolog i pedagog. Był też czołowym humanistą renesansu. Piętnował nadużycia duchownych (korupcja, handel relikwiami itp.). Głosił umiłowanie wolności, prostoty i pokoju. Zabiegał o pogłębienie duchowej więzi z Jezusem Chrystusem przez modlitwę i dobre...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - TOMASZ MORE (1478-1535)

„Utopia”

Angielski mąż stanu i pisarz polityczny. Reprezentował idee społeczno-polityczne i filozofie. Przedstawił obraz państwa idealnego i systemu społecznego. Został oskarżony o zdradę i osadzony w więzieniu gdzie pisał listy. Skazany na śmierć. Wyrok wykonano.