Liczba masowa

Czytaj Dalej

Liczby

 

0-null,

 1-eins, 

2-zwei,

3-drei, 

4-vier,

5-fünf,

6-sechs,

7-sieben,

8-acht,

9-neun,

10-zehn,

11-elf,

12-zwölf,

13-dreizehn,

14-vierzehn,

15-fünfzehn,

16-sechzehn,

17-siebzehn,

18-achtzehn,

19-neunzehn...

Liczby i godziny

 

14:00 oficialnie-Es ist genau vierzehn Uhr, 

potocznie-Es ist zwei. 

14:06.of-Es ist vierzehn Uhr sechs,

pot-Es ist sechs vor zwei.

14:15.of-Es ist vierzehn Uhr funf- zehn,

pot-Es ist viertel nach zwei.

14:25of-Es ist vierzehn Uhr funfundzwanzig,

pot-Es ist funf vor halb drei.

14:30of-Es ist vierzehn Uhr...

KATYŃ - masowe groby

polskich żołnierzy dostało się do niewoli (taką liczbę podał 31 października 1939 r.

Jak oceniasz zjawiska kultury masowej (jej niebezpieczeństwa)

- seriale telewizyjne - „mydlane opery”, „tasiemce”, „Harlequiny”,

- prasa - rozprzestrzenianie się gazet opartych na skandalach, coraz większa ilość gazet różnej jakości o wątpliwych informacjach,

- reklama - emisja reklam w telewizji produkcji zagranicznej,

- muzyka młodzieżowa - „disco polo”,

-...

GŁÓWNE CECHY KULTURY MASOWEJ

Warunkiem powstania kultury masowej był druk (tania książka o dużym nakładzie), radio, TV, Internet. Kultura masowa pociąga obniżenie aspiracji człowieka.

Jak powstają informacje - Konstruowanie rzeczywistości przez środki masowego przekazu

Innym przykładem kreowania rzeczywistości był sposób prze­kazywania przez niemieckie środki masowego przekazu relacji na temat kryzysu naftowego lat 1973-1974. Na pierwszą falę negatywnych relacji, dotyczących zaopatrzenia w ropę naftową, ludność zareagowała masowym wykupem.

SYSTEM KOMUNIKOWANIA MASOWEGO A PUBLICZNEGO

-  komunikowanie polityczne: wyborcze i propagandowe – formułowanie oferty politycznej i przekonywanie do jej słuszności -  komunikowanie komercyjne - obejmuje wszelkie formy oddziaływania masowego przedsiębiorstw, w celu kreowania własnego wizerunku i/lub sprzedaży produktów -  komunikowanie społeczne - obejmuje wszelkie działania służące rozwiązywaniu ważnych kwestii i problemów społecznych

KOMUNIKOWANIE MASOWE

-  komunikowanie za pomocą mass mediów, czyli komunikowanie w skali masowej i na masową skalę -  formy komunikowania, przy których wyspecjalizowane grupy za pomocą instytucji i techniki przekazują wiadomości heterogenicznej i rozproszonej publiczności

KILKA PODSTAWOWYCH CECH KOMUNIKOWANIA MASOWEGO

•  po stronie nadawcy: o  występowanie instytucji społecznych,  które grupują zarówno techniczne  środki produkcji i dystrybucji przekazów, jak i zespoły twórców, przygotowujące owe przekazy; o  nadawca zbiorowy, nie działa samodzielnie, jest zawsze – chociaż w różnym stopniu – uzależniony od innych instytucji społecznych, które czasami występują jako dysponenci, czasami zaś jako ...

KOMUNIKOWANIE MASOWE - Cechy procesu

-  ograniczona liczba zmysłów odbiorcy, biorących udział w procesie przekazu (wzrok i słuch); -  impersonalność przekazu, czyli uczestnicy nie znają się, nie mają ze sobą styczności (są wyizolowani); -  konieczność zaangażowania dużej liczby osób, kompleksowej społecznej organizacji i instytucji, aby przenosić komunikaty od komunikatora do odbiorców w czasie i przestrzeni; pełni rolę selekcjonera środków ...

PROCES ODDZIAŁYWANIA KOMUNIKATU MASOWEGO

-  wstępna selekcja mediów i treści, związana z oczekiwaniami odbiorcy co do zaspokojenia potrzeb;

-  identyfikacja przekazu;

-  identyfikacja kodów zawartych w komunikacie;

-  odczytywanie zawartości przekazu- przypisanie określonego znaczenia słowom, obrazom i dźwiękom użytym do jego kodowania;

- ...

CECHY I OCENA KULTURY MASOWEJ

CECHY KULTURY MASOWEJ: System technicznego przekazu ( należy odwołać się do koncepcji Zygmunta Baumana) Ogromna liczba odbiorców Homogenizacja treści kulturowych Braki autonomii kulturowej OCENA KULTURY MASOWEJ: Popularność może mieć kryterium pozytywne Demokratyzacja odbioru Działania edukacyjne i dydaktyczne Pozytywna funkcja wypełnienia funkcji po kulturze ludowej Czynnik integracji ...

NEGATYWNE CECHY I FUNKCJE KULTURY MASOWEJ

FRITZ MACHLUP – „Przemysł wiedzy – w centrum działań kulturowych funkcjonują masowe środki przekazu różnego rodzaju banki wiedzy , nowe systemy edukacyjne którymi zajmuje się informatyka 40 % kraju wytwarza 1/3 produktu pub USA.

KULTURA MASOWA I KULTURA POPULARNA

Dwight Macdonald- od 1944r szybka kariera terminu Def kultury masowej: Edgar Morin wytw zg z uwzgl masę towarową normami produkcji przemysł, rozprzestrz przy pomocy technik przekazu masowego, zwraca się do mas społ Kłoskowska obejmuje zj współczesnego przekaz wszelkim masom odbiorców identycznych/ analogicznych treści z nielicznych źródeł Golka treści przekaz za pomocą techn śr masowego przekazu (prasy, radia, tv),

Szkoła frankfurcka: kultura masowa i „przemysł kulturalny”

Szkoła fr- krytyka k masowej- połączenia rozrywki czasu wolnego, reklamy, handlu, stylu życia mass mediów Zakładali ze technologia i świadomość technologiczna wytwarzają nowe zjawisko w formie ujednoliconej i fałszywej kultury masowej która zabija wszelki krytycyzm Adorn i Horkheimer: poj k masowa -> przemysl kult- zwarty styl życia i przewidywalne powt zachowania wlk gr ludzkich; pesymist wizja upadku Swingewood, t społecz ...

Grawitacyjne ruchy masowe

W zależności od wielkości materiału skalnego oraz szybkości jego przemieszczania się wzdłuż stoku, wyróżniamy następujące ruchy masowe: obryw - jednorazowe gwałtowne oderwanie się i runięcie w dół dużych mas skalnych, które u podnóża stromej ściany tworzą bezładnie nagromadzone bloki skalne.

Liczba jako arché w filozofii pitagorejczyków

Widzieli w liczbach nieparzystych element czegoś nieokreślonego, a w parzystych - element czegoś określonego, zaś liczba jako synteza czegoś nieograniczonego w granicy może być elementem ograniczającym lub determinującym.

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Powinno się ograniczyć liczbę młodzieży żydowskiej na uczelniach i odsunąć Żydów z przemysłu i handlu.

Zasady obliczania liczby kontrolnej kodu kreskowego

Obliczoną sumę mnożymy przez liczbę 3, 3. Cyfra kontrolna to liczba, która uzupełnia liczbę wyznaczoną w punkcie 4 do pełnej dziesiątki.

Cechy charakterystyczne dla produkcji aparatowej (masowej)

- proces stały

- wyspecjalizowanie stanowiska

- niezawodność systemu