Licówka (kozica)

Czytaj Dalej

Licówka

Element ścienny kamienny lub ceramiczny o jednakowej powierzchni specjalnie obrobionej lub wykończonej i przeznaczonej do ukształtowania zewnętrznej (widocznej) powierzchni budowli.

Kozica

Rupicapra rupicapra L., rodzina Bovidae — wołowate. Długość ciała 1,1—1,3 m, ogona 3—8 cm, wysokość w kłębie 7—8 cm, masa ciała 30—50 kg. Samice są trochę mniejsze. Rogi w przekroju poprzecznym są okrągłe.

Dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony. Samice mają rogi słabiej wygięte, a po...

Licówki ceramiczne

Stosowanie licówek ceramicznych to wynik kompromisu między zasadą oszczędności struktur tkankowych zęba a ograniczonymi w tym względzie możliwościami jego preparaq'i do stosowania koron pełnych. Metoda licówek ceramicznych (bez podbudowy metalowej) przeznaczona jest dla licowych powierzchni zębów, a zatem...