Liberalizacja

Czytaj Dalej

LIBERALIZACJA HANDLU

Jeśli nie ma prowadzić do załamania gospodarczego , musi być rozpatrywana jako proces długotrwały , w toku którego każdy akt liberalizacji jest powiązany z działaniami władz państwowych zmierzających do tego , by korzyści z tej liberalizacji nie były nie mniejsze niż szkody, jakie może ona przynieść.

Liberalizacja

Kraje dążą do liberalizacji handlu i w tym celu powstała Światowa Organizacja Handlu WTO w 1995r z przekształcenia GATT( Generalne Porozumienia do spraw taryf i handlu).

Czy liberalizacja cen w Polsce była niezbędna?

  Liberalizacja cen była konieczna w celu uzdrowienia rynku, co przejawiało się głównie w zniknięciu niedoboru podaży (zlikwidowało to kolejki, czarny rynek itp. Liberalizacja odbywała sie stopniowo, by nie spowodować gwałtownego wzrostu cen.