Na,przy, w.... - słówka

in-w, wo-gdzie an-przy, auf-na, neben-obok, zwischen-po-między, vor-przed, hunter-za, über-nad, unter-pod, geger-übur-naprzeciwko, sich befinden-znajdować się, sein-być, stehen-stać, liegen-leżeć, hängen-wisieć.

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

Linolowy i linolenowy-2 nienasycone kwasy. Oleje-wytloki z nasion roślin oleistych;rzepakowy; słonecznikowy;sojowy;oliwa z oliwek;ryżowy;z pestek winogron, arachidowy,lniany,palmowy,kokosowy,extravergin(nie do smażenia-dużoNNKT)-extra z 1tłoczenia//oliwa-witE.

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka cz.2

roślinnego-warzywa o kolorze zielonym, pomarań- czowym.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

WNIOSKI: Z omówienia kolejnych utworów literackich jasno wynika, że głównym zagadnieniem poruszanym w literaturze XX w.

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Stosunek do powstań narodowych Jak Już było wspomniane, literaturę romantyczną przenika duch tyrteizmu.

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Literacki portret współczesnych Polaków Literatura współczesna rozwija się na naszych oczach, trwa, nie przyszedł jeszcze czas na syntezę, dlatego trudno szukać w niej ocen, podsumowań.

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

Jak mało kto w literaturze polskiej umiał Żeromski odsłaniać tajniki kobiecej duszy. Zwłaszcza Jagna nie panuje nad swoimi instynktami, ulega im całkowicie, nie myśli, nie zastanawia się nad swymi uczuciami i postępowaniem, kieruje nią popęd płciowy i chwilowe emocje.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Kasprowicz Rzadko na moich wargach - Jeden z ładniejszych liryków patriotycznych, bardzo osobiste wyznanie poety, że nie lubi wiele mówić o ojczyźnie, brzydzi się kupczeniem tym pojęciem, bo żyje ona w jego wierszach, które są dowodem prawdziwych uczuć patriotycznych.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Literatura staropolska Satyra na leniwych chłopów - Pierwszy w literaturze polskiej utwór o tematyce społecznej, pisany przez szlachcica, który narzeka na lenistwo i złą pracę pańszczyźnianych chłopów.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Przykłady tych dwóch epok pokazują, że niemożliwe jest wyzwolenie literatury od powinności.

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

b) “Nie wiedząc czy my karty Iliady Rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie, Czy nam postawią z litości chociaż, Nad grobem krzyż? Młode pokolenie doświadczając wciąż okrucieństw wojny przestało wierzyć w litość, miłość, sumienie.

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

b) “Nie wiedząc czy my karty Iliady Rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie, Czy nam postawią z litości chociaż, Nad grobem krzyż? Młode pokolenie doświadczając wciąż okrucieństw wojny przestało wierzyć w litość, miłość, sumienie.

Świat OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH i łagrów sowieckich na podstawie poznanych utworów.

W obozie człowiek został sprowadzony do roli narzędzia: musi pracować ponad siły, cierpi głód, poddawany jest licznym torturą i eksperymentom jak królik doświadczalny.

„SAMOTNOŚĆ, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

Dzięki swo–jej wrażliwości na krzywdę ludzką i chęci działania na rzecz naj–biedniejszych, pozostaje do końca bezdomny i osamotniony. Wszyscy oni zostali w jakiś sposób na ten stan skazani, dzięki sytuacji w jakiej się znaleźli lub naturze, którą obdarzył ich los.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Niesposób ocenić wpływu antyku na naszą kulturę i literaturę, a tym bardziej stworzyć pełną mapę literackich nawiązań i odwołań do dorobku starożytnych.

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych

(2) Mickiewicz Lilie Starzec głoszący swe rządy niewiernej niewiaście: najpierw o niemożności ukarania (dostatecznego) po zabiciu męża, potem co do sposobu wybrania małżonka.

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych

(2) Mickiewicz Lilie Starzec głoszący swe rządy niewiernej niewiaście: najpierw o niemożności ukarania (dostatecznego) po zabiciu męża, potem co do sposobu wybrania małżonka.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Podmiot liryczny zwraca się do kochanki: “A jednak upodobnisz się do tego ścierwa, Co tchem zaraźliwym zieje (.