Lex Iulia

Czytaj Dalej

Lex Aebutia, Leges Iuliae (iudiciariae)

Konkurowały one ze sobą aż do uchwalenia Leges Iuliae ( 17 r.

Lex Fufia Caninia – Lex Aelia Sentia – Lex Junia Norbana

Lex Fufia Caninia z 2r. p.n.e - zastrzegała wyzwalanie testamentowe tylko określonej liczby niewolników. Właściciel, w zależności od posiadanej liczby niewolników mógł ich wyzwalać w proporcjach: 2-10 – połowę; 10-30 – jedną trzecią; 30-100 – jedną czwartą; 100-500 – jedną piątą. Większej liczby...

Lex Fufia Caninia – Lex Aelia Sentia – Lex Junia Norbana

Ustawy ograniczające możliwości wyzwalania niewolników:

lex Fufia Caninia 2 r.p.n.e. – ograniczono liczbę niewolników mogących być wyzwolonych w testamencie;

lex Aelia Sentia 4 r.n.e. – pan niewolnika jeśli nie miał jeszcze 20 lat (lub niewolnik miał mniej niż 30 lat) musiał dostać zgodę specjalnej...

Lex Falcidia i tzw. kwarta falcydyjska

Dla zapobieżenia odrzucania spadków nadmiernie obciążonych legatami, co w efekcie powodowało nieważność całego testamentu i samych legatów – ustawa Falcydyjska lex Falcidia (40 r.p.n.e.) zapewniała spadkobiercom wysokość spadku po wypłaceniu legatów co najmniej ¼ jego wartości kwarta Falcydyjska...

Lex Rhodia de iactu

Umowa najmu dzieła – o przewóz - morski lex Rhodia de iactu, przewoźnik odpowiadał za winę – wynagrodzenie szkód utraty i uszkodzenia przewożonego towaru, pasażer dodatkowo mógł się zabezpieczyć przez umowę (receptum) dodatkowej dbałości przewoźnika na zasadzie custodia za powierzone rzeczy. Za szkody...

Wyjaśnij pojęcie i znaczenie zasady "lex criminalio retro non agit"

Zasada "lex criminalis retro non agit" - ustawa karna nie działa wstecz.

Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za czyn, w trakcie którego popełnienia nie był on zabroniony przez ustawę. Jest to jedna z zasad konstytucyjnych. Zasadę tę wyrażają akty prawa międzynarodowego. Art.15 paktów...

Lex orandi - lex credendi

(łac. “prawo modlitwy prawem wiary”). Aksjomat, którego pełne brzmienie wygląda tak: Legom credendi lex statuat supplicandi (łac. “o prawie wiary niech stanowi prawo modlitwy błagalnej”), a który pochodzi od św. Prospera z Akwitanii (ok. 390 - ok. 465).

Jako sekretarz Celestyna I (papieża w latach 422-432)...