Jakimi poglądami charakteryzują się partie od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy?

W obozie lewicy sytuują się socjaliści, socjaldemokraci, natomiast za skrają lewicę uważa się ugrupowania odwołujące się do idei komunistycznych i trockistowskich.

LEWICA I PRAWICA

Pojęcie lewicy jako radykalnego, postępowego skrzydła jakiegoś ciała ustawodawczego a. sens wyrazu lewica znany był już od pocz. (Gdy dajesz jałmużnę) niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni, łac.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Lewica. Międzynarodowy komunizm

  Dojrzewały głębokie przeobrażenia także w łonie lewicy w krajach niekomunistycznych. Uzyskała wpływy w Trzecim Świecie, gdzie do tej pory „lewicę" reprezentowały ugrupowania komunistyczne i maoiści.

NOWA LEWICA

Nowa Lewica to nowy społeczny ruch skierowany w stronę duchowności i cech natury.

Kształtowanie się lewicy na ziemiach polskich

Pierwsze grupy konspiracyjne skupiające komunistów i lewicowych socjalistów powstały w Warszawie na przełomie 1939/1940 roku: a) Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, b) Związek Rad Robotniczo-Chłopskich, c) "Proletariusz" - Alfred Fiderkiewicz, W Krakowie powstała Polska Ludowa, kierowana przez Ignacego Fika i Mieczysława Lewińskiego.

Polska Lewica podczas Drugiej Wojny Światowej

utworzona została antyfaszystowska, lewicowa grupa, skupiająca byłych członków Komunistycznej Partii Polski, KZMP, a także lewicowych socjalistów i radykalnych działaczy chłopskich.