BIAŁY TERROR

Tak nazywano zabójstwa bonapartystów, dokonywane w płd. Francji latem 1815, kiedy dotarła tam wieść o klęsce cesarza pod Waterloo. Okolice Tulonu, Marsylii, Awinionu, Montpellier, Bordeaux i Tuluzy opanowane zostały przez tzw. Verdets, czyli „zielonych” - zwolenników Burbonów.

Były to w większości...

Bocian biały

Ciconia ciconia (L.), rodzina Ciconiidae — bociany. Jest dużym ptakiem (102 cm długości) o długich nogach i szyi oraz i klinowatym dziobie. Ubarwienie ma białe, na końcach skrzydeł czarne.

Nogi i dziób dorosłycM ptaków są czerwone. Żyje w Europie, Azji i Afryce północno-zachodniej. W Azji areał...

Czapla biała

Egretta alba (L.), rodzina Ardeidae — czaple. Jest prawie tej samej wielkości co czapla siwa (89 cm długości).

Upierzenie osobników obu płci jest śnieżnobiałe, nogi czarne, dziób czarny, u podstawy żółty. Żyje w ciepłych rejonach Azji, w Afryce, Ameryce Południowej i Australii. W Europie występuje...

BIAŁA ISTOTA

Część tkanki ośrodkowego układu nerwowego złożona głównie z aksonów neuronów, najczęściej posiadających zmielinizowane otoczki, towarzyszącej tkanki glejowej i na-czyń krwionośnych, istota biała tworzy drugą, wewnętrzną warstwę kory mózgowej, stanowj liczne szlaki, łączące poszczególne...

BIAŁE CIAŁKA KRWI (leukocyty, krwinki białe)

Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi; kuliste, ale mogą przybierać również postać pełzakowatą. We krwi obwodowej w liczbie 7,5x10® komórek/ml (norma laboratoryjna: 4-10 tys./ ml). W ich skład wchodzą: granulocy-ty - ok. 60% (obojętnochłonne - neutrofile, kwa-sochłonne - eozynofile...

KRWINKI BIAŁE

Krwinki białe (leukocyty) stanowią niejednorodną grupę elementów morfotycznych krwi, na którą składają się następujące komórki:

1. Krwinki białe ziarniste – granulocyty, a wśród nich:

- granulocyty obojętnochłonne – neutrofile (45-65%);

- granulocyty kwasochłonne - eozynofile (2-5%);

-...

Istota biała półkul mózgu

Największym skupiskiem istoty białej w obrębie półkul mózgowych jest ośrodek półowalny utworzony przez włókna nerwowe biegnące w różnych kierunkach powyżej ciała modzelowatego. Niżej włókna nerwowe są skupione w trzech torebkach: wewnętrznej, zewnętrznej i ostatniej. W zależności od przebiegu i...

Kresa biała

Rozciąga się od wyrostka mieczykowatego do spojenia łonowego, w linii pośrodkowej, utworzona przez krzyżujące się rozcięgna mięśni płaskich brzucha. Jest szersza powyżej pępka. W miejscu pępka jest wzmocniona przez powięź pępkową, która jest częścią powięzi poprzecznej i tworzy pierścień...