Zasady gospodarki leśnej i ochrony lasów

Zasady gospodarki leśnej i ochrony lasów. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach. Dz. U. nr 56. poz. 679. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, czyli przeznaczony do produkcji leśnej, stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego, albo wpisany do rejestru zabytków. Do lasów należy także grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod ...

Podatek Leśny

Podatek leśny Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są: - właściciel, - posiadacz samoistny, - użytkownik wieczysty, - w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu ...

Lasy i gospodarka leśna

Obszary leśne pokrywają 30 % ziemskiej powierzchni lądów. Lasy zajmują najwięcej powierzchni w Ameryce południowej( 46% ) a najmniej ( 18% )w Australii. Wśród krajów najwięcej lasów mają; Surinam ( 91% ) powierzchni , Gujana ( 76% ) Finlandia (68% )

Największe obszary leśne rozmieszczone są na kuli...

Dzikie psy - kojoty, szakale, likaony, cyjony, dingo, jenoty, psy leśne

Ewolucja dzikich gatunków psów rozpoczęła się 40-50 mln lat temu na terenach współczesnej Ameryki Północnej. Ssaki te można spotkać prawie na całym świecie, a ich nie­które cechy możemy zaobserwować u naszych domowych pupili. Na świecie żyje wiele gatunków ssaków z ro­dziny psowatych. Wśród...

Moje oczekiwania w stosunku do lasów i gospodarki leśnej na początku III tysiąclecia

Las to zbiorowisko drzew będące siedliskiem licznych gatunków roślinnych i zwierzęcych charakterystycznych dla danego regionu. Las posiada ogromne znaczenie dla urozmaicenia krajobrazu, gospodarki przestrzennej i funkcji ekologicznych każdego obszaru. W ostatnich dwóch dekadach XX wieku lasy były masowo...

Kostrzewa leśna

 

Wygląd: leśna trawa średniej wielkości, trwała, zimozielona, rosnąca gęsto lub luźno, bez rozłogów, bardzo często występuje płatami. Źdźbło wysokości 60-120 cm, wzniesione, z 3-4 kolankami, cienkie, u podstawy pogrubione trwałymi, żółtawymi łuskami (które odpowiadają pochwom bez blaszek...

Podatek leśny

 

Podatek leśny, podobny w charakterze do podatku rolnego obejmuje pół miliona podatników, wpływy natomiast wynoszą 111 mln zł, tj. 0,09% dochodów państwa i 0,3% dochodów gmin.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni głównych...

Przedstaw główne OBSZARY LEŚNE świata oraz przyczyny zmniejszania się powierzchni leśnej na świecie

Lasy zajmują łącznie ok. 40 mln km², tj. ok. 30% zamieszkanych lądów. Stanowią największą naturalną formację roślinną. Największe obszary leśne występują w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego (TAJGA), na półkuli północnej oraz w strefie klimatu równikowego (lasy równikowe).

TAJGA – zajmuje...

Szarota leśna

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, wzniesiona, okazata, 10-80 cm wys., często tylko do 50 cm, nie rozgałęziona w przeciwieństwie do bardzo podobnej szaroty błotnej. Liście nerwowe, z wierzchu prawie nagie, od spodu biało wełniste, liście odziomkowe lancetowate, środkowe liście łodygowe krótsze i zawsze...

Trzmielówka leśna

Volucella pellucens (L.), rodzina Syrphidae — bzygowate. Długości ciała do 15 mm. Należy do bardzo licznego w gatunki rodzaju. Kształtem ciała przypominaj trzmiela. Lata od maja do września w leśnych przesiekach i nad leśnymi drogami. Jest bardzo płochliwa, zaniepokojona szybko odlatuje. Wzlatuje...

Murarka leśna

Wygląd: długość około 1 cm. Z wyglądu trudna do oznaczenia. Gatunek ten zdradza się jednak swym zachowaniem. Murarki wylepiają mieszaniną śliny i gliny swoje gniazda, które zakładają w charakterystycznych miejscach: na przykład murarka ruda (0. rufa) głównie w różnych szczelinach budynków, a murarka...

Jastrzębiec leśny

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, bardzo zmienna, bogata w formy, 30-60 cm wysokości. Łodyga często bezlistna, niekiedy z 1 lub 2 małymi liśćmi. Podlugowato-lancetowate liście odziomkowe w przyziemnej rozetce grubo ząbkowane, miękkie i ciemnozielone, mniej lub bardziej ogonkowe. Żółte kwiaty (tylko...

Kłosownica leśna

 

Wygląd: trwała, osiągająca wysokość 60-120 cm trawa leśna, rosnąca w gęstych kępkach. Źdźbła z 4-5 kolankami, tuż nad nimi, pod nimi i na nich puszysto owłosione, poza tym nagie. Pochwy liściowe luźno odstająco owłosione.

Blaszki liściowe najszersze w dolnej części (4-E—12 mm)...

Turzyca leśna

 

Wygląd: roślina trwała, wysokości (10-) 20-70 (-190) cm, tworząca darnie. Łodyga wzniesiona, często u góry zwisła, trójkanciasta, gładka, od dołu do połowy ulistniona. Najniższe pochwy liściowe białawe lub jasnobrązowe, nie postrzępione.

Blaszki liściowe trawiastozie-ione, wiotkie, szeroko...

SILVILUDIA POETICA, Leśne zabawy poetyckie

SILVILUDIA POETICA, Leśne zabawy poetyckie, cykl 10 łac. krótkich utworów, osnuty wokół tematu łowów Władysława IV w pobliżu mereckiego zameczku, w lasach koło Berszt na Litwie 1637. Jako dzieło Sarbiewskiego wydał je z rkpsu A. Naruszewicz 1757, w 21. później J. Barbou w Paryżu. Napisane rzadkimi w...

Leśne szkło

Szkło z dużą ilością pęcherzyków, zielonelub o zielonkawych odcieniach, kruche, wyrabianew hutach leśnych (stąd nazwa) z mieszaninypiasku i popiołu.

Ten pośledni gatunek szkła, nazwanyw hutnictwie poi. w XVII-XVIII w. szkłem prostym,służył do wyrobu naczyń tzw. szynkowych (kubków,szklanek...

Rezerwat „Zaborów Leśny"

Rezerwat (utw. 1959, pow. 136 ha), we wsch. części Parku, obejmuje dobrze zachowane zróżnicowane zespoły leśne na sąsiadujących ze sobą bagnach i terenach wydmowych, z grądami, olsami i borami mieszanymi. Ostoja zwierzyny, m.in. łosia i żurawia. Na jednej z wydm Mogiła Powstańców na miejscu bitwy z...

Zadomka leśna

Ectobius silvestris (Poda), rodzina Ectobiidae — zadomkowate. Ciało samca osiąga długość 9—14 mm, samicy 6—10 mm. i Żyje w lasach, przebywa na ziemi i na niższej roślinności, ale także w koronach drzew. Szybko biega po leśnej glebie. Występuje niemal w całej Europie, również w rejonach...

Kuna leśna

Martes martes L., rodzina Mustelidae — łasicowate. Długość ciała 320—580 mm, ogona 170—260 mm, masa ciała około 1800 g. Samice są mniejsze. Żółta plama na szyi zakończona jest klinowato. Pazury długie, zagięte. Włosy puchowe jasnoszare. W zimie modzele znajdujące się na piętach pokryte są...

Surowce i produkty spożywcze pochodzenia leśnego

W dawnych czasach lasy stanowiły główne źródło żywności. Dostarczały one nie tylko mięsa z upolowanej zwierzyny, ale i owoców, np. malin, jeżyn, czarnych jagód, brusznic oraz orzechów i grzybów. Obecnie wskutek zmniejszania się powierzchni zajętej przez lasy oraz rozwoju rolnictwa, ilość żywności...