Jakie ćwiczenia prowadzą do lepszego rozumienia czytanego tekstu?

Zwiększona zdolność rozumienia pomaga z kolei w lepszym zapamiętaniu, ponieważ pamięć również opiera się na zdolnościach umysłu do organizowania informacji w spójne znaczeniowo jednostki (Garczyński 1963, Szewczuk 1984, Włodarski 1984, Jamru-szkiewicz 2002 i in,).

Żałoba po rozstaniu partnerów jako okres lepszego zrozumienia życia

Żałoba po rozstaniu partnerów jako okres lepszego zrozumienia życia „Żal i żałoba mają w sobie coś świętego i nietykalnego… „ H. Nie będziemy umieli stać się lepsi, zrozumieć życia, jeżeli nie dotknie nas cierpienie.

Lepsza okazja

Istotnym powodem sprzedaży dotychczas posiadanych akcji może być znalezienie spółki o lepszych perspektywach.

„Równoczesny" rozwój produktu: szybsze wprowadzanie lepszych produktów na rynek

Philips, wielkie holenderskie przedsiębiorstwo oferujące elektroniczne produkty konsumpcyjne, wprowadziło na rynek pierwszy magnetowid w 1972 roku, zyskując trzyletnią przewagę nad konkurentami japońskimi. Ale w ciągu siedmiu lat, które Philips poświęcił na rozwój magnetowidów drugiej generacji...

LEPSZY RYCERZ NIŻ PANOSZA

Zawarte w łac. dziele Commentarium de Republica emendanda..., 2,7, 'O poprawie Rzplitej księgi czwore' (wyd. częśc. 1551, całość 1554 i 59, tł. pol. 1577 C. Bazylika) Andrzeja Frycza-Modrzewskiego zdanie polskie, będące zapewne jedyną (poza odręcznymi dedykacjami) puścizną polską pisarza. Znaczy...

Kosa lepsza od kosiarki

Kosa wraca do łask. Rolnik, który będzie ręcznie kosił łąkę, może dostać 1030 zł od hektara. Od nowego roku zostaną uruchomione kolejne unijne programy wspierania rolnictwa wśród nich dopłaty na ekstensywne utrzymanie łąk i pastwisk. Pieniądze na ten cel pochodzą z tzw. programu rolno-środowiskowego, którego zadaniem jest wpieranie inicjatyw zmierzających do zachowania bądź też przywrócenia naturalnego charakteru środowiska zmienionego wcześniej w wyniku ...