Leopolda

Czytaj Dalej

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd chciałbym dojść, by siebie by siebie określić...

Humanizm wierszy Leopolda Staffa

Nie miał on do końca typowych cech modernistycznych. Np. Egotyzm, introspoktywność (rozważania, analiza własnych przeżyć wewnętrznych). Pierwszy jego tomik pt.: "Sny o potędze". Przeciwieństwo dekadentyzmu. Człowiek pragnie siły, mocy. O tym śni.

1. nietzscheanizm - "Kowal" czy "Sny o potędze"...

Koncepcja życia szczęśliwego w poezji Leopolda Staffa

Leopold Staff nazywany jest poetą trzech pokoleń, gdyż żył i tworzył w trzech epokach /Młoda Polska, XX - lecie międzywojenne, okres powojenny/.

LUGONES Leopoldo (1874 - 1938)

Mistrz Borgesst

Argentyński poeta i działacz kultury, wspierający rozwój narodowej edukacji,literatury i sztuki. Modernista. Jego twórczość charakteryzowała' się bogactwemjęzyka i metafor.

Wywarła wielki wpływ na młode poj kolenie nowoczesnych poetów ipisarzy, m.in. J. Borgesa. Pełnił szereg ważnych...