Leopold

Czytaj Dalej

Nathan LEOPOLD i Richard LOEB

Wciągnęło mianowicie dosprawy Loeba, którego Leopold wymienił jako swego towarzysza tamtego popołudnia. Leopold, wysłuchawszy jegozeznań, przyznał się jako drugi. Leopold zaś został zwolniony warunkowo w roku 1958.

DELISLE LEOPOLD VICTOR

Lacombe, Bibliographie des travaux de Leopold D. Jubilé de monsieur Leopold D.

CARO LEOPOLD

Profesor Leopold C. Leopold C, Przegląd Ekonomiczny 25 (1939) 5-17; S. profesor Leopold C, AK 43 (1939) 493-495; Cz.

HAFFNER PAUL LEOPOLD bp.

Schneiderhan, Paul Leopold H. Ball, Paul Leopold H. Paul Leopold H.

BRZOZOWSKI (LEOPOLD) STANISŁAW , pseud. Adam Czepiel

BRZOZOWSKI (LEOPOLD) STANISŁAW , pseud.

BUCZKOWSKI LEOPOLD

BUCZKOWSKI LEOPOLD , ur.

DOBRSKI LEOPOLD

DOBRSKI LEOPOLD, ur.

MEYET LEOPOLD

MEYET LEOPOLD, ur.

STAFF LEOPOLD

STAFF LEOPOLD, ur.

LEWIN LEOPOLD

LEWIN LEOPOLD, ur.

TYRMAND LEOPOLD

TYRMAND LEOPOLD, ur.

ACKERMANN LEOPOLD

, NThZ 4 (1831) 329-373; tenże, Leopold Peter Fourerius A.

ENGELHART LEOPOLD

Loidl, Kanonikus Leopold E.

OKULICKI LEOPOLD (1898-1946) - generał

Pseudonimy: „Kobra", „Niedźwia­dek". Żołnierz Legionów Polskich, służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w listopadzie 1918 r. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-20. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy jako szef sztabu odcinka Warszawa-Za-chód, a następnie był dowódcą...

POECI MŁODEJ POLSKI - LEOPOLD STAFF

Nie miał on do końca typowych cech modernistycznych. Np. Egotyzm, introspoktywność (rozważania, analiza własnych przeżyć wewnętrznych). Pierwszy jego tomik pt.: „Sny o potędze”. Przeciwieństwo dekadentyzmu. Człowiek pragnie siły, mocy. O tym śni.

1.  nietzscheanizm - „Kowal” czy „Sny o potędze”...

LEOPOLD STAFF - POETA KLASYCZNY

„Ars poetica”

−  wiersz zawiera skrót programu poetyckiego

−  poezja ma utrwalać przelotne, chwilowe uczucia, myśli, doznania i zdarzenia

−  ma być łatwa w odbiorze, komunikatywna

−  echo z dna serca - uczucia najbardziej intymne, doznania, emocje ulotne, nieuchwytne

−  treścią ma być to co przemija

− ...

Leopold Staff

1878-1957 urodził się w małej miejscowości Skarżysko-Kamienna. Studiował prawo na uniwersytecie we Lwowie, a następnie filozofię i romanistykę (język francuski). Działał w ?Kółku Literackim?. Uczestniczył w wydawaniu pisma ?Młodość?. Brał udział w powstaniu warszawskim 1944 roku. Był laureatem...

Leopold Staff - Wysokie drzewa

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,

W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,

Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,

Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.

Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu,

W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze,

Gdy z łąk koniki polne...

Leopold Staff - Mimo lat...

Mimo lat w jutro jasno patrzę zawdy,

Serce me bije z dawnej wiary siłą.

Może w tych słowach jest tylko pół prawdy,

A pół nadziei, by to prawdą było.

Lecz choć młodości minęły uśmiechy,

I chwile zwątpień czas snuje z swej przędzy,

Myśl mi zostaje zawsze do pociechy,

Że młodość mija...

Leopold Staff - Harmonia

Miałem wielkie pogody i chmurne niewczasy.

Krok mój, zdobywczy niegdyś, zmienia się w obrończy,

Nie wróżą mi zwycięstwa me z czasem zapasy.

Zostaje prosta prawda, że wszystko się kończy.

Lecz chociaż zgasło lato i jesień wnet minie,

Zmierzch mi się nie uśmiecha w rozdźwięku udręce.

W sobie...