Wybór Leona III

Świadom swejtrudnej sytuacji, Leon III posłał Karolowi Wielkiemu protokół wyboru oraz symboliczne dary: klucze odKonfesji świętego Piotra i chorągiew Rzymu.

Od Leona I do Pelagiusza II

Po 21-letnim pontyfikacie Leona Wielkiego w trudnym okresie soboru chalcedońskiego, Rzym ma 18papieży i 2 antypapieży, Wawrzyńca (498-505) i Dioskura (530).

Legalizm Leona XII i Pius VIII

Leon XII mianował sekretarzem stanu osiemdziesięcioletniego kardynała Giulia Marię della Somaglia, couznano za wyraz jego nastawienia na osobiste kierowanie polityką kościelną.

Rola przeżyć prawnych w wyjaśnianiu istoty funkcji rozdzielczej prawa w teorii Leona Petrażyckiego

Przydzielenie jednostkom i grupom dóbr społecznych w szczególności gospodarczych. wytwarza ustrój prywatno-prawny tj . gospodarczy ,który jest oparty przede wszystkim na działaniu prawa własności, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa zobowiązań.Obok dóbr gospodarczych rozdzielone zostają dobra...

Reformy Leona IX

Papież okazał ducha reformy już od momentu desygnacji przez cesarza na Stolicę Apostolską. Oznajmiłwówczas, że przyjmie papieską godność, jeżeli Rzymianie jednomyślnie go wybiorą. Nowością było to,że podkreślił wobec Henryka III niewystarczalność desygnacji i konieczność wyboru.

Do Rzymu...