Społeczeństwo feudalne - Lenno: nadanie ziemi

Rodzaj tych świadczeń dzielił społeczeństwo na dwie grupy: lenników (pomoc wojskowa) i chłopów (odrabianie pańszczyzny i składanie danin).

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - ANGLIA — LENNEM PAPIESKIM

Sąd poszedł po linii wskazanej przez Filipa Augusta i, uznając Jana bez Ziemi za winnego wiarołomstwa w stosunku również do jego seniora, króla francuskiego, zarządził konfiskatę posiadanych przezeń lenn, tzn.