Biografia Lenina

Włodzimierz Lenin - właściwe nazwisko Uljanow - urodził się w , 1870 roku , a zmarł w 1924 roku . Lenin był synem inspektora szkolnego . Lenin zmarł w 1924 roku.

SPÓŁDZIELCZY PLAN LENINA

SPÓŁDZIELCZY PLAN LENINA — plansocjalistycznej przebudowy rolnictwa, sformułowanyi uzasadniony przez Lenina, polegający naprzejściu od drobnotowarowej produkcji gospodarstwindywidualnych do wielkiej socjalistycznejgospodarki rolnej poprzez rozwijanie różnychform spółdzielczości.