Lemiesz

Lemiesz

Czytaj Dalej

LEMIESZ

LEMIESZ — wykonana ze stali część składowapługa naJcżąca do korpusu płuźnego; lemieszprzymocowany jest śrubami do słupicy; pracajego polega na poziomym podcinaniu skiby.

Lemiesz

Lemiesz (vomer) jest kością nieparzystą, płaską, w kształcie wydłużonego czworoboku; leży on w płaszczyźnie pośrodkowej i tworzy część tylną przegrody nosa.

Dziób lemiesza

Najdalej wysunięta do przoduczęść lemiesza, posiadająca od spodu zgrubienie(zapas materiału) w celu regeneracji.

Lemiesz

zapas lemiesza).

LEMIESZ

Lemieszka reg.