Drogi podawnia leków

Szybkość działania, skuteczność i siła zależy od drogi podania. Drogi podania leków przez przewód pokarmowy : a) doustna - pee os (p.o) b) podjęzykowa - sub linquam (s.l) c) doodbytnicza - per rectum (p.r) Ad.a) Podanie leku przez przewód pokarmowy jest drogą najbezpieczniejszą lecz szybkość wchłaniania może być zmienna. Niektóre leki mogą drażnić przewód pokarmowy. Śr. leczniczy podany drogą doustną trafia do żołądka i z żołądka przez dwunastnicę ...

Teorie lęku

 

(1) Psychoanalityczne koncepcje lęku wywodzą się od teorii Freuda. Freud ogłosił 2 teorie lęku. Pierwsza koncepcja fizjologiczna jest częścią ogólniejszej teorii libido. Istota tej koncepcji sprowadza się do sytuacji, w której brak możliwości rozładowania popędu seksualnego bądź niepełnego jego...

Leki doustne w leczeniu cukrzycy typu 2

W leczeniu cukrzycy typu 2 stosuje się leki doustne należące do kilku grup różniących się znacznie mechanizmem działania prowadzącym do stabilizacji glikemii. Leki te wpływają korzystnie na zjawiska, które mają swój bezpośredni lub pośredni udział w patogenezie hiperglikemii.

Leki doustne stosowane w...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie lęk i stres

„Pobudzenie lęk i stres” 1.Definicje pobudzenia lęku i stresu. Pobudzenie – ogólna aktywacja fizjologiczna i psychiczna zróżnicowana między intensywnym snem, a podnieceniem. Jest odczuciem neutralnym, czyli, że może występować zarówno gdy jesteśmy zdenerwowani, jak i kiedy jesteśmy podnieceni. Lęk – negatywny stan emocjonalny połączony z uczuciem nerwowości, zaniepokojenia, oraz napięć związanych z pobudzeniem fizycznym. Jest nieprzyjemnym stanem pobudzenia.

Leki przeciwwirusowe, analogi nukleotydów, i inhibitory proteazy, leczenie zakażeń HIV i zespołu AIDS

Leki przeciwwirusowe, analogi nukleotydów i inhibitory proteazy, leczenie zakażeń HIV i zespołu AIDS Postep w leczeniu chorób wirusowych w porównaniu z leczeniem zakarzeń bakteryjnych jest niewielki. Wynika to z biologii wirusów i charakteru zakażeń wirusowych. Znane obecnie leki przeciwwirusowe nie niszczą wirusów, rzadko leczą choroby wirusowe – łagodzą główne objawy choroby i zmniejszają śmiertelność. Mogą one jednak zapobiegać zakażeniu przez zahamowanie ...

Leki przeciwpadaczkowe - Padaczka

LEKI PRZECIWPADACZKOWE Padaczka (epilepsja) jest to zespół chorobowy którego istotą są napady drgawkowe pojawiające się w skutek gwałtownych wyładowań grup komórek nerwowych w okolicy kory mózgowej i części podkorowej. Przyczyną główną są uszkodzenia mózgu które mogą być spowodowane wieloma czynnikami np. uraz okołoporodowy mózgu, druga przyczyną są zapalenia mózgu i opon mózgowych, stany nowotworowe (nowotwory mózgu), zaburzenia naczyniowe w okolicy ...

Jak powstają nowe leki?

Produkcja nowych leków jest procesem długim i bardzo skomplikowanym. Wyprodukowany śro­dek musi spełnić rządowe wymogi bezpieczeństwa, ponadto każda firma farmaceutyczna ma własne surowe przepisy regulujące proces produkcji. Far­maceuci muszą najpierw przeprowadzić setki prób laboratoryjnych, aby...

Leki bezpośrednio rozszerzające tętniczki

Do tej grupy zaliczane są leki, które wywołują zmniejszenie oporu obwodowego przez bezpośrednie działanie rozluźniające na mięśnie gładkie tętniczek. W następstwie rozszerzenia łożyska naczyń oporowych dochodzi jednak do odruchowego pobudzenia układu współczulnego, z przyśpieszeniem czynności...

Dystrybucja leków

Po przedostaniu się leku do krwiobiegu bezpośrednio po podaniu dożylnym lub wskutek wchłaniania z odległych miejsc rozpoczyna się proces zwany dytrybu-cją leku. Dystrybucja to proces przenikania leku i jego metabolitów z krwi do tkanek i innych płynów ciała przez błony biologiczne. Na proces dystrybucji...

Lęk społeczny i nieśmiałość

Pojęcie lęku społecznego odnosi się do nieprzyjemnych uczuć lęku, niepokoju, podenerwowania, które są przeżywane przez niektóre jednostki w pewnego typu sytuacjach społecznych lub nawet na samą myśl o tych sytuacjach (Jones, Briggs i Smith, 1986; Leary i Kowalski, 2001). Lęk społeczny (LS), jak każda...

Warunkowanie lęku

Robert Hock opisał w swojej książce (2003) klasyczny eksperyment przeprowadzony przez behawiorystów na jedenastomiesięcznym Albercie B., wychowującym się niemal od urodzenia w jednym z nowojorskich szpitali dziecięcych. Był on „zdrowy od urodzenia”, „na ogół spokojny i flegmatyczny”. Na dwa miesiące przed właściwym doświadczeniem poddano chłopca badaniom testowym, w których chodziło o sprawdzenie, czy coś oprócz pierwotnych bodźców wywołujących strach, takich ...

Sposoby wprowadzania leków do organizmu

 szybkość działania leku zależy od drogi wprowadzenia go do organizmu  leki mogą działać miejscowo lub ogólnie Leki o działaniu miejscowym: - nie wchłaniają się z powierzchni skóry i błon śluzowych do krwi - działają tylko w tym miejscu, w którym zostały zastosowane Leki wywołujące działanie ogólne: - przenikają przez skórę, błony śluzowe - wchłaniają się z tkanki mięśniowej, podskórnej - działanie to następuje po dostaniu się do ...

Działanie leków

Leki mogą wywierać działanie miejscowe (w miejscu podania) lub po wchłonieciu do organizmu działanie ogólne. Reakcja organizmu na lek może być odwracalna (przemijająca) lub nieodwracalna. Jeżeli jest "odwracalna", tzn. że po pewnym czasie ustępuje działanie subst. lecz., np. środki znieczulające miejscowo. Jeśli jet "nieodwracalna" to subst. lecz. wpływa na reakcje enzymatyczne lub na reakcje transportowe. Reakcje enzymatyczne - leki obniżające poziom ...

Analeptyki, leki narkotyczne p.bólowe

Analeptyki.Naleza do lek pobudz oun i glownym punktem uchwytu sa os rdzenia przedluzonego,oddechowego i naczynio-ruchowego.Niektore prep plew na funk intelekt i emocjonal poprzez ingerencje w procesy wydzielania neuroprzekaź.Kofeina jest nalep ale stymuluje kore mozgowa zasilając procesy psych.Efektem dzial nalep a w konsekwencji pobudzenie osr oddech jest zwieksz czestotliwolsci i głębokości oddechu.Pobudz osr nazcyn-ruchow powoduje stymulacje pracy serca,przemieszczenie krwi z naczyn ...

Leki moczopędne w nadciśnieniu

W leczeniu nadciśnienia tętniczego szerokie zastosowanie znalazły leki moczopędne. Należą do nich pochodne benzotiodiazyny: ehlo-rotiazyd (Diuril), i hydrochlorotiazyd (Hydro-diuril, Esidrex, Hypothiazide), jak również leki o odmiennej strukturze chemicznej:chlortälidon (Hygroton), fur osemid (Lasix) i kwas...

OTOTOKSYCZNOŚĆ LEKÓW

Toksyczny wpływ niektórych powszechnie stosowanych leków na narząd słuchu jest znany już od drugiej połowy XIX w. Obecnie w użyciu znajduje się szeroki asortyment leków mających działanie ototoksycz-' ne. Należą do nich m.in. leki moczopędne (kwas etakrynowy, furosemid), salicylany, wiele antybiotyków...

Wpływ leków przyjmowanych przez pacjenta

Planując przygotowanie pacjenta do badania należy uwzględnić, że przyjmowane leki mogą wpływać na wyniki badań laboratoryjnych (p. rozdz. 29). Wpływ leków powinien być

również brany pod uwagę zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z wynikiem nieoczekiwanym, niezgodnym z klinicznym obrazem pacjenta...

Podawanie leków

Przepisany przez lekarza lek musi być zażyty punktualnie i zgodnie z zaleceniem. Jeżeli przepisano więcej leków, należy je podawać oddzielnie.

Sposób podawania ma wielkie znaczenie dla wchłaniania i skuteczności leku. Każdy podany lek do użytku wewnętrznego musi dotrzeć do krwi. Po podaniu dożylnym...

Jakie mamy rodzaje leków?

Środki na przeziębienie Wiele tradycyjnych leków ma za zadanie leczyć przeziębienie i uciążliwy kaszel. Znamy dwa rodzaje ..mikstur na kaszel",- Środki hamujące, jak kodeina, wpływają na centrum dowodzenia mózgu. by zahamować odruchy kaszlowe. Środki wyksztuśne rozluźniają flegmę w płucach i...

O czym należy pamiętać kupując leki bez recepty?

Liczba leków, które możemy nabyć bez recepty Jest olbrzymia. Kiedy pojawiają się u nas niezbyt poważne dolegliwości zdrowotne, zastanówmy się więc, czy wizyta u lekarza jest rzeczywiście niezbędna i czy nie wystarczyłoby zasięgnięcie rady u farmaceuty. Ludzie zażywają leki, od kiedy okazało...