ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA LEKARZA

Postępy współczesnej medycyny i zmieniające się poglądy często przynoszą takie sytuacje; wówczas lekarz pozostawiony sobie musi opierać swe postępowanie nie tylko na posiadanych wiadomościach i doświadczeniu, lecz także na zasadach etyki, które głęboko wpojone powinny być tym, co nazywamy sumieniem lekarza.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA I ETYCZNA LEKARZA

Czynami takimi lekarz nie tylko obciąża własne sumienie, ale wyrządza ciężką krzywdę ogółowi lekarzy, obniżając w oczach społeczeństwa zaufanie i szacunek dla zawodu lekarza.

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Psychologiczne aspekty kontaktu lekarz - pacjent

W zależności od typu choroby, stanu pacjenta, jego potrzeb i osobowości lekarz wysoko wyspe­cjalizowany, a także pielęgniarka dostrajają się do warunków i oczekiwań, ale też realizują własne, profesjonalne cele.

Jak lekarz stawia diagnozę?

Lekarz bada także ciało pacjenta, obmacując je i opukując. W celu zbadania oczu, lekarz okulista, specjalizujący się w chorobach wzroku, posługuje się oftalmoskopem.

Motyw lekarza w literaturze

Przysięga Hipokratesa, zgodnie z którą lekarz powinien działać dla dobra chorego, nie szkodzić, nie uśmiercać w żadnych okolicznościach, nie zdradzać tajemnic pacjentów.

LEKARZ

W obecności lekarza nic zaszkodzić nie może, łac. Lucynda, której ojciec, Geront, nie chce wydać za ubogiego Leandra, udaje nagłą niemotę; zwykli lekarze nie potrafią jej uleczyć. Lekarz własnego honoru, hiszp.

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Psycholog w opiece paliatywnej

Praca psychologa w opiece paliatywnej wymaga od niego dobrego przy­gotowania podstawowego w zakresie kontaktu lekarz-pacjent.

Kształcenie lekarzy w starożytnych Indiach

Lekarz przy badaniu chorego używał wszystkich zmysłów: wzroku, słuch, dotyku, węchu i smaku. Zadaniem lekarzy nadwornych było pilnowanie aby nie otruto króla (próby na zwierzętach).

Nowe obowiązki deontologiczne lekarza

Lecznictwo ortopedyczne jest we wszystkich swych fazach tak ściśle powiązane z rehabilitacją, że lekarz ortopeda nie może nie znać jej zasad oraz reguł organizacyjnych, i odwrotnie - specjalista w rehabilitacji nie opanuje swego zawodu, jeśli nie przyswoi sobie podstaw ortopedii.

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Sytuacja człowieka chorego

Dzieje się tak, gdy poradnie i lekarz pierwszego kontaktu są trudno dostępne, a organizacja opieki zdrowotnej jest nieprzejrzysta.

Zbigniew Religa - lekarz czy polityk

Chce po raz trzeci przekonać wyborców, że Polska potrzebuje lekarza. Jest doskonałym lekarzem, lecz jak dotychczas nieudolnym politykiem.

Osteoporoza - W jaki sposób lekarz rozpoznaje osteoporozę?

Już na pierwszy rzut oka, gdy pacjent jest jeszcze ubrany, doświadczony lekarz może przypuszczać, jaka będzie diagnoza, na podstawie zaobserwowanych zmian fizycznych.

OSOBOWOŚĆ LEKARZA

Stąd też jednym z podstawowych zarzutów wobecwspółczesnej medycyny klasycznej jest jej nieczułość, nadmiernaspecjalizacja, bezosobowość i niewłaściwy stosunek lekarzy do pacjentów.

CORVISART Jean-Nicolas (15 II 1755 - 18 IX 1821), lekarz franc.

Od 1801 lekarz Napoleona, towarzyszył mu w kampaniach 1805--1809, ale nie brałjuż udziału w wyprawie na Moskwę ani też w kampaniach 1813 i 1814.

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Pacjent w szpitalu

Dlatego też psychologowie współdziałają z lekarzami w przygotowaniu pacjentów do leczenia operacyj­nego.

Przedsiębiorstwa farmaceutyczne korzystają z wielu kanałów, aby dotrzeć do lekarzy

Ich sprzedawcy, dobrze opłacani absolwenci wyższych uczelni, rzadko kiedy są w stanie zająć lekarzom więcej niż 10 minut.