Legiony

Czytaj Dalej

BELGIJSKI LEGION (Legion Belge)

Legion składał się z 4 pułków piech.

Legiony Dąbrowskeigo (1797 - 1807)

Dopiero zagrożona najazdem Francja zdecydowała się przejąć Legiony na własny żołd i zleciła Dąbrowskiemu odbudowę legionów włoskich, a Kniaziewiczowi utworzenie nowego Legionu Naddunajskiego.

Legiony polskie - geneza, działalność i upadek

Działalność Legionów miała pewien wpływ na wynik wojen włoskich, prowadzonych przez Francję w latach 1798 - 1800.

Legiony Polskie we Włoszech

Konwencja zastrzegała dla oddziałów polskich nazwę Legionów Polskich posiłkujących Lombardię, określała wygląd mundurów, znaków wojskowych i organizacyjnych, zbliżonych do polskich, ale z elementami lombardzkimi. Pieśń Legionów Polskich Mazurek Dąbrowskiego stała się hymnem narodowym Polski.

Legiony Polskie we Włoszech

Politycznym zapleczem Legionów była Agencja, polska organizacja emigracyjna utworzona w Paryżu w 1794 przez Franciszka Barssa. Pieśń Legionów „Mazurek Dąbrowskiego” stała się z czasem hymnem Polski.

Legiony i Księstwo Warszawskie

Rezultaty istnienia legionów Sprawa polska ponownie pojawiła się na arenie międzynarodowej ,wśród kadry oficerskiej upowszechniły się idee republikańskie [źródłem władzy jest lud, który ma określone prawa] ,Legiony wykształciły kadry oficerów i podoficerów, na których później zostanie oparta armia Księstwa Warszawskiego.

LEGION

legionis 'legion; pułk; wojsko', jednostka wojska rzymskiego licząca teoretycznie 6000 piechurów (w praktyce zawsze mniej; zob. sformowana na obczyźnie; dzieje Legionów polskich były tematem wielu utworów lit.

Legiony polskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich

Rezultaty istnienia legionów Sprawa polska ponownie pojawiła się na arenie międzynarodowej ,wśród kadry oficerskiej upowszechniły się idee republikańskie [źródłem władzy jest lud, który ma określone prawa] ,Legiony wykształciły kadry oficerów i podoficerów, na których później zostanie oparta armia Księstwa Warszawskiego.

Józef Wybicki „Pieśń legionów”

Pieśń Legionów jest manifestem idei niepodległościowej i wyrazem nowych, romantycznych poglądów na naród.

CZARNY LEGION (niem. Schwarze Legion albo Schwarze Schar, czyli Czarna Banda)

Powiększył Legion o nowych ochotników, 26 VII wkroczył do Halle, 29 VII zdobył Halberstadt, 31 VII wszedł do Brunszwiku, 1 VIII przebił się pod Ólper przez westf. Legion został następnie przeformowany w p.

Walki legionów

W maju ruszyła kolejna ofensywa wojsk austriackich, w której uczestniczyły również wojska legionowe. brygady Legionów brały udział w wstrzymaniu ofensywy Brusiłowa, ponosząc wielkie straty w walkach o Polską Górę i pod Kostiuchnówką.

LEGION. Scen dwanaście

Dramat, zbudowany z luźnych scen (obrazów), przedstawia utworzenie legionu przez Mickiewicza w Rzymie podczas Wiosny Ludów, obejmuje także okres od 1845 (Makryna Mieczysławska i car Mikołaj I u papieża Grzegorza XVI), z nawiązaniem pośrednim do wydarzeń 1846, kończy się zaś wyjściem legionu z Rzymu na północ (ostatnia scena, symboliczna, wykracza poza czas historyczny).

KRÓLEWSKI LEGION NIEMIECKI (King s German Legion)

W następnych latach legion był wciąż rozbudowywany i doszedł z czasem do siły 8 bat. Poczynając od 1808, cały legion uczestniczył w wojnie hiszp.

LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH

na Legiony Polskie Posiłkujące Rzeczpospolitą Cisalpińską, w praktyce nazywane Korpusem Polskim. Niemal natychmiast legioniści, już jako okupanci, skierowani zostali do likwidowania powstania rozszerzającego się w całej Republice Rzymskiej (nazywanego wojną mnisią).

ROSYJSKO-NIEMIECKI LEGION (Russko-Giermanskij Legion)

Legion wziął udział dopiero w kampanii 1813.

BEON-LEGION

Oddział złożony z franc. emi-grantów-rojalistów, początkowo na służbie ho-lend., od 1795 na ang. Walczył na płw. Quiberon, poniósł tam znaczne straty, potem włączony do Loyal-Emigrants.

HANZEATYCKI LEGION

Ochotnicza formacja wojsk, utworzona wiosną 1813 po stronie sprzymierzonych, składająca się z mieszkańców Bremy, Hamburga i Lubeki. Złożony był z 3 bat. piech. (1 i 2 z Hamburga, 3 z Lubeki), 2 komp. jegrów i 2 baterii art. Łącznie liczył 3,5 tys. żoł.

LEGION KOPTYJSKI

Formacja wojsk, włączona do franc. Armii Wschodu w Egipcie. Utworzony w 1799 przez gen. Klebera po wyjeździć Bonapartego do Francji. Składał się z 500 chrześci-jan-Koptów, uzbrojonych na modłę europejską. L.K. rozwiązano w 1801.

LOYAL LUSITANIAN LEGION, formacja armii ang. złożona z Portugalczyków

Walcząca na Płw. Iberyjskim. Na wniosek portug. amb. w Londynie utworzono w 1808 w Anglii 3-bat. bryg. piech., niewielki oddział dragonów oraz 6-działo-wą baterię z Portugalczyków, którzy schronili się tu po rozpadzie ich armii kilka miesięcy wcześniej, kiedy Junot wkroczył do Portugalii. Spośród...