LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH WITA I MODESTA

Opowiadanie Jakuba de Voragine powtarza niemal dosłownie legendę o św.

LEGENDA NA DZIEŃ ZADUSZNY

Legenda na Dzień Zaduszny wypełniona jest u Jakuba de Voragine rozważaniami o czyśćcu i duszach czyśćcowych, a dla zilustrowania swych wywodów' autor obficie powołuje się na rozmaite przykłady, czerpane z różnych źródeł i referowane w formie króciutkich opowiadań.

Polemika z legendą historyczną - Kordian i cham

] zmierzyć się musi nie tylko z treścią dziejów, nabrzmiałą od krzywdy tych mas, nie tylko przebić się przez sieć legend, zakłamań i przemilczeń oficjalnej historii, ale ponadto przeciwstawić sief[.

Ideał św.Ascety w „Legendzie o św. Aleksym”

Celem literaturu średniowiecza było pouczenie, wychowanie tworzenie odpowiednich postaw moralnych stąd częstym motywem jest afirmacja dobra i potępienie zła. Litaratura śradniowieczna utworzyła dwa wzorce osobowe : świętego i idealnego rycerza.

Pierwszy z nich był kreowany w utworach hagiograficznych...

Scenariusz "Legenda o Zbóju Madeju"

Scenariusz przedstawienia teatralnego „O Zbóju Madeju ” Scena I (kupiec ,diabeł, Świętokrzyska puszcza ; kupiec jedzie wozem, wpada w błoto) Kupiec : Cóż ja teraz pocznę ? ( mówi z rozpaczą , wtem pojawia się dziwna postać) Diabeł :Nie martw się. Wyciągnę wóz z błota i na pewną drogę wyprowadzę, pod warunkiem, że dasz mi to, co zastaniesz w domy, a o czym jeszcze nie wiesz. Kupiec :Zgoda. Zrobię co zechcesz. Diabeł : A teraz podpisz ten cyrograf ...