Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Legenda ta przedstawia żywot świętego: narodziny ( urodził się lepszy od rodziców ), młodość, ożenek z królową Familianą - lecz Aleksy składa ślub czystości i odchodzi w tułaczą wędrówkę, a bogactwo rozdaje ubogim.

LEGENDA NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pierwsze w identycznej prawie formie, ale z większą ilością szczegółów [opuszczonych jak zwykłe przez autora Złotej legendy] przytacza pisarz cysterski Cezary z Heisterbach [pierwsza połowa XIII w.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA STARSZEGO

Opowiadanie Złotej legendy o św.

LEGENDA NA DZIEŃ SIEDMIU BRACI ŚPIĄCYCH

Na łacińskim Zachodzie pojawia się po raz pierwszy u Grzegorza z Tours [2 ujęcia, BHL nr 2313-14], który wedle własnych słów czerpał z legendy syryjskiej [przełożonej na łacinę]. Pierwotną postać tej legendy omawia P.

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Nie znaczy to jeszcze, aby nie było w nim wiele stylizacji literackiej wedle wzoru innych, starszych tego rodzaju legend,^zwłaszcza ze znaną nam już legendą o znalezieniu relikwij św.

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Literackimi przykładami spokojnego oczekiwania na śmierć są żywoty świętych, legendy o męczennikach. Drogę do zbawienia poprzez ubóstwo, prostotę i pokorę wskazuje autor Legendy o św.

Średniowieczne wzorce osobowe na podstawie „Legendy o św. Aleksym”, „Pieśni o Rolandzie” i „Kroniki polskiej” Galla Anonima.

[Więcej o „Legendzie” w pyt. „Kronika” obejmuje dzieje Polski od czasów legendarnego Popiela do panowania Bolesława Krzywoustego, na którego dworze przebywał autor.

BRANSOLETKA. Legenda dziewiętnastego wieku

Legenda dziewiętnastego wieku, nowela C. 7, 1973); Legendy, oprać, i wstęp tenże, W.

CYWILIZACJA. Legenda

Legenda, nowela C. 7,1973); Legendy, oprać, i wstęp tfenże, W.

LEGENDY, zbiór opowiadań A. Niemojewskiego

Niemojewski, posługując się formą —» legendy, przedstawił Chrystusa jako człowieka doskonałego, ale tylko człowieka, zaangażowanego w świat ludzki, stojącego zawsze po stronie pokrzywdzonych, zbuntowanego przeciwko prawom tego świata.

KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Historie i legendy

Gautier z Coincy pisze(1220) Cuda Najświętszej Dziewicy, a Jakub z Voragine, dominikanin, arcybiskup z Genui, Złotą Legendę(1255), zbiór opowieści o świętych, zamieszczając w nim pełno cudownych wydarzeń.

LEGENDA NA DZIEŃ OCZYSZCZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Legenda o św. Opowiadanie Jakuba de Voragine jest niemal dosłownie zgodne z legendą o tym świętym u Jana z Mailly [Dondaine, s.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO APOSTOŁA

To właśnie opowiadanie przytaczamy poniżej w przekładzie, jako ciekawy wypadek legendy powstałej ze zmieszania rysów historyczny dl i zupełnie bajecznych.

LEGENDA NA DZIEŃ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

natrafiamy w tradycji chrześcijańskiej na ślady legend, które skrystalizowały się następnie w greckim pisemku zwanym popularnie ProtoemangeHą Jakuba, a dokładniej Historią Jakubemą o narodzinach Maryi [BHG nr 1046]; pisemko zaś samo nie jest zapewne późniejsze niż przełom w.

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Legenda o św. Franciszka, opisana w zbiorze legend i przypowieści o nim pt.

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

bohater „Legendy o św. Franciszka” to anonimowy zbiór legend o św.

„Legenda o św. Aleksym”

Aleksego - rozdawanie pieniędzy ubogim - żebracze życie, narażanie się na celowe poniżenie - największa ofiara - miłość do ojca - nie żąda chwały, jest ubogim i skromnym człowiekiem - asceza pogłębiona przez przypadkowy powrót do Rzymu - spędza nierozpoznany 16 lat u schodów do pałacu swego ojca - legenda - pochodzi z Syrii z V - VI w.

LEGENDA TATR

LEGENDA TATR, łączny tytuł 2 powieści K.

Alfred Liebfeld Henry Ford - Legenda i rzeczywistość

W prasie zachodniej ukazały się liczne artykuły świadczące, że jego legenda wciąż jeszcze żyje.