Legenda

Legenda

Czytaj Dalej

LEGENDA

The Legend of Good Women, poemat w kupletach heroicznych (1372-86j wyd. Królowa Alcesta wzywa poetę do zaprzestania krytycznych uwag o wierności kobiet i do głoszenia chwały dam wiernych w miłości; poeta zapożycza z różnych źródeł 9 legend o antycznych bohaterkach: Kleopatrze, Tysbe, Dydonie, Medei, Lukrecji, Ariadnie, Filomeli, Filis, Hypermestrze.

LEGENDA, opowieść prozą lub pieśń epicka

folklorze legendowe wątki apokryficzne (—> apokryfy): śpiewana Legenda o Matce Boskiej i zbóju i druga o cudownym wzroście zboża zasianego podczas ucieczki do Egiptu, obie znane też z wersji prozaicznej, nadto opowiadania o dzieciństwie Chrystusa i jego męce, o Lucyferze i stworzeniu aniołów.

Wystawa - 2012 - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy - Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski - Urząd Wojewódzki Poznań - Hol Główny

Prezes WZAR-u Anna Słonka-Moskwa zapowiadając prezentację, gdzie do prac wizualnych dołączone będzie źródło inspiracji – czyli fakty, legendy, objaśnienia, stwierdziła, że „Historia mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski”- to temat dla nas niezwykle bliski.

LEGENDA NA DZIEŃ BISKUPA WERNERA

Nawet legenda nie weszła na stałe do połskiej wersji Złotej legendy, skoro tylko w tym jednym rękopisie się ją spotyka.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. MARTY

A legenda wyobraża sobie, że Pan Jezus podobnie myślał i odpłacając jej gościnnośdą za gościnność nie tylko objawił się jej w nocy poprzedzającej dzień jej śmierci, ale nadto osobiśdc celebrował [w asyście św.

Średniowieczny bohater pozytywny - Legenda o św. Aleksym

Legenda zadomowiła się w Polsce już w pełni „jesieni średniowiecza”. Legenda wcielała się nawet w życie.

Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym

Bohaterem legendy jest jedyny potomek książęcego rodu, który od dzieciństwa przewyższał swych rodziców cnotami chrześcijańskimi. Twórca Legendy o św.

Rzecz o legendach bieszczadzkich

Wiele z opisanych legend opiera się już w dużej mierze na wyobraźni autora zbioru, gdyż brak dokładnych źródeł każe samemu dopowiedzieć fabułę niektórych historii W bieszczadzkich legendach jest mądrość pokoleń, nadzieja i przestroga.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. PIOTRA MĘCZENNIKA

Dlatego to tak nam dziś trudno znaleźć właściwy stosunek do tych legend i ich spojrzenia na świętych i świętość.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH PROTA I JACKA

Echa stykania się tyci) dwu środowisk odnajdujemy wyraźnie w legendzie o św. Ten ostatni motyw znamy iu;A z legendy o św. W tej postaci legenda o św.

LEGENDA NA DZIEŃ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Wstawkę z Vitae patrum, włączoną w opowiadanie zaczerpnięte z Grzegorza, dodał zapewne sam autor Złotej legendy. Ziora legenda odwyższenie Krzyża św.

LEGENDA NA DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

Ale o karze i dziejach Judasza jest mowa w legendzie na dzień św. Macieja [1], o karze i pogromie Żydów w legendzie na dzień św.

Gatunki Średniowiecza ; mist., kaz. + , ,,Legenda o.‘’, ,,Rozmowa Mistrza Polikarpa ’’

**   Żywot, legenda - opowieść narracyjna o  przeszłości,  wierszem lub prozą, wprowadzająca elementy  fantastyki   i   cudowności, zwłaszcza w rozpowszechnionych w średniowieczu legendach  o  życiu świętych; f) Utwór parenetyczny - to utwór mający charakter  pouczający, moralizatorski; Przykładem utworu parenetycznego jest „Pieśń o  Rolandzie”.

LEGENDA MŁODEJ POLSKI. Studia o strukturze duszy kulturalnej

W ten sposób Legenda zawiera imponującą swym rozmachem, niezmiernie oryginalną i błyskotliwą fenomenologię różnorodnych form oderwanej od życia, „bezdziejowej" świadomości oraz ich literackich sublimacji. IRZYKOWSKI Dwie „Legendy" St.

LEGENDA O ŚWIĘTYM ALEKSYM

legendy hagiograficznej o „człowieku bożym", wywodzącej się z Syrii z V-VI w. Legenda jest odzwierciedleniem jednego z zasadniczych ideałów średniow. w: Polskie wierszowane legendy średniowieczne, wyd.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

Jak przeważna część legend o apostołach u Jakuba de Voragine opiera się także legenda o sw.

LEGENDA NA DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Legenda na ten dzień wypełniona jest - jak przeważnie legendy o niebiograficznej Jakuba de Voragine - rozważaniami popularno-teologicznymi i cytatami z pisarzy kościelnych, które dziś nie budzą naszego zainteresowania.

LEGENDA NA DZIEŃ ZNALEZIENIA RELIKWII ŚW. SZCZEPANA

Natomiast opis translacji do Rzymu jest tak charakterystyczny w swej naiwności i tak dosadnie maluje prymitywną, na wpół zabobonną cześć, jaką średniowiecze otaczało relikwie świętych, że również, domagał się przytoczenia go tu w przekładzie, tym więcej, że jeden jego szczegół znowu przypomina nam legendy polskie [por.

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Poza tym jednak znajdują się w niej różne rzeczy, które są raczej legendą niż prawdą, jak na przykład, że Tomasz nie był przy tym obecny, a wróciwszy wątpił, i temu podobne oczywiste zmyślenia, które raczej należy odrzucić, niż uważać je za fakty.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

O podróży apostoła Tadeusza do Abgara, będącej wypełnieniem zapowiedzi zawartej w liście Zbawiciela, opowiadała osobna legenda grecka [BHG nr 1703].