La Perouse

La Perouse

Czytaj Dalej

LA PEROUSE Jean Francois de Galaup

W 1785 udał się dwoma statkami, „Astrolabe" i „Boussole", w podróż dokoła świata na polecenie Akademii Nauk i Medycyny oraz króla Ludwika Xyi , z misją uzupełnienia odkryć Jamesa Gooka.

JOUBERT DE LA FERTE PHILIP (1897-1965) - generał

Brytyjski oficer, od czerwca 1941 r. był szefem Dowództwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command). Do tego czasu samoloty Coastal Command zniszczyły tylko dwa niemieckie okręty podwodne, nato­miast do lutego 1943 r., gdy Joubert przeszedł na stanowisko inspektora generalnego *RAF, liczba zniszczo­nych U-bootów...

ŁA/5 i ŁA/7 - samoloty

Skonstruowany przez radzieckiego konstruktora Siemiona Ławoczkina jednomiejscowy myśliwiec o drew­nianej konstrukcji przewyższał pod względem zwrotności niemieckie samoloty myśliwskie *Messersch-mitt Bf 109 i *Focke-Wulf Fwl90A w locie na wysokości do 3600 m. Konstruktor zdecydował się na zastosowanie...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Oświecenie

Okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachodzie, szczególnie we Francji, łączył się z kryzysem tradycyjnych norm, instytucji społecznych, pojęć i wartości, burząc upadający system...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Voltaire, Wolter, właściwie François Marie Arouet (1694–1778)

Po śmierci przyjaciółki wyjechał do Berlina i został doradcą króla pruskiego, Fryderyka II.

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Rousseau Jean Jacques (1712-1778)

Jeden z najwybitniejszych filozofów francuskiego oświecenia. Urodzony w Szwajcarii, w młodym wieku opuścił rodzinną Genewę i udał się na wędrówkę do Włoch i Francji. W Paryżu zaczął zdobywać wykształcenie, zajmując się literaturą, muzyką i filozofią.

Wg niego rozwój cywilizacji uczynił z...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Condillac Étienne Bonnot de (1715-1780)

Główne dzieła: Traité de systčmes (1749), O pochodzeniu rodzaju ludzkiego (1746, wydanie polskie 1952), Traktat o wrażeniach (1754, wydanie polskie 1887), La langue de calculs (wydanie pośmiertne 1798).

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Encyklopedyści

Diderota i d’Alemberta całość Encyklopedii została wydana w latach 1751-1772. de La Mettrie’ego, potem usystematyzowany przez P.

LA METTRIE I MATERIALIZM

Dla La Mettrie'ego funkcją duszy było znów nie samo tylko myślenie, lecz ożywianie i poruszanie ciała. Już Kartezjusz potraktował zwierzęta jak maszyny; La Mettrie'emu pozostawało tylko uczynić to samo dla człowieka.

SCHARAKTERYZUJ NATURALIZM, SENSUALIZM I MATERIALIZM XVIII WIEKU: Candillac, La Mettrie, Holbach, Diderot

1957), La politique naturelle (1773), Système social (1773), La morale universelle (1776), Etokracja. de la Mettrie, P.

MATERIALIZM MECHANISTYCZNY La Matteriego

1747 – „Człowiek-maszyna” Julien Offray de La Mettriego (1709-1751): ludzie są maszynami, a fizyka określa moralność.

Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Ontologia

Istnieje  tylko  świat materialny. Funkcjonuje podobnie jak doskonała maszyna. Człowiek jest istotą przyrodniczą. Dusza jest materialna, a tym samym zależna od ciała. Własnością materii jest ruch i funkcjonowanie mechaniczne. Zmiany dokonują się na skutek jej atrybutu, którym jest...

Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Gnoseologia

Cała treść duszy wypełniona jest postrzeżeniami zmysłowymi, a zatem myślenie, poznawanie świata jest procesem materialnym; jest własnością materii. Ciała oddziałują na zmysły, przesyłając do duszy informacje. Nie cała materia posiada świadomość, ale tylko niektóre jej zespoły. Takim zespołem...

Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Antropologia

Tatarkiewicz, La Mettrie  „spodziewał się, iż doczeka się chwili, w której małpy nauczą się mówić i będą wówczas wytwarzać kulturę nieustępującą ludzkiej”.     Dobrem dla Juuliena Offray de La Mettrie była rozkosz - celem  życia jest jego używanie, za pomocą zmysłów.

Tunel pod kanałem La Manche

Pod ko­niec lat siedemdziesiątych XIX wieku rozpoczęto drążenie tunelu równocześnie z brytyjskiego i fran­cuskiego brzegu, wykorzystując przy tym najno­wocześniejsze wówczas maszyny górnicze. Drążenie podjęto na nowo w końcu lat 80. tunel pod kanałem La Manche został oficjalnie oddany do eksploatacji.

BAJKI NIEKTÓRE EZOPA w guście La Fontaine ile możności tłomaczone

Trembeckiego 8 bajek LaFontaine a: Jeleń przeglądający się, Wilk i baranek, Pielgrzymi osieł, Koń i wilk (od 1806 przedr. W dorobku Trembeckiegojest ponadto przeróbka bajki La Fontaine a Gołąbki („NowyPam.

La BEFANA

Ktoś wchodzi wtedy do sypialni, a czuwające dzieci wołają Ecco la Befana! , 'Oto la Befana!

LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie

LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie, wykłady A. Rettla 1871), Le tzarisme, la Pologne et Napoleon 1870 (w tomie La politique du dix-neuvieme siecle).