Londyn

Londyn musiał jednak istnieć w tym czasie, ponie­waż w średniowiecznych kronikach spotykamy liczne wzmianki o Londynie z tamtego okresu jako o wielkim porcie i ważnym ośrodku handlowym. W czasach elżbietańskich Londyn miał 200 tys.

WIADOMOŚCI, tygodnik polit. i lit. wyd. w Londynie

XXX-lecie ,,W", Londyn 1957; R. ), Londyn 1971.

Polityka Stanisława Mikołajczyka jako premiera rządu polskiego w Londynie

Gdy Stalin zażądał uznania tej linii za granicę ostateczną, Mikołajczyk wyjechał do Londynu dla przedyskutowania sprawy z rządem, który odrzucił dyktat aliantów i zanegował fakty, już przecież dokonane.

Jak powstała katedra św. Pawła w Londynie?

We wrześniu 1666 roku wielki pożar strawił 80% zabudowy Londynu wraz z katedrą św. Wykorzystano kamień z kamieniołomu w Portland, który transportowano do Londynu na barkach.

LONDYN

Projekty dalszych napraw przygotował Christopher Wren, ale w 1666 wielki pożar Londynu zmienił katedrę w niemal całkowitą ruinę; polecono Wrenowi oczyścić miejsce i wznieść nową budowlę.

Londyn i Paryż wobec Polski do 1 IX 1939 r.

 

Fakt, że kompromisy zawarte w traktacie wersalskim (28 VI 1919) nie zadowoliły w praktyce nikogo, był głównym przyczyną tego, że Anglia i Francja nie były specjalnie zainteresowane w utrzymaniu systemu jaki powstał w wyniku podpisania traktatu.

Państwa te i inne nieliczne demokracje, prowadziły wobec...