Kwiecień

Czytaj Dalej

Katyń - SOWIECKIE ZBRODNIE DOKONANE NA POLSKICH JEŃCACH WOJENNYCH W KWIETNIU I MAJU 1940 R. W KATYNIU, MIEDNOJE I CHARKOWIE

Obozy jenieckie

Na mocy paktu Ribbentrop - Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 r.,

w dniu 17 września 1939 r. Armia Czerwona łamiąc pakt o nieagresji przekroczyła granicę Polski. Na skutek tego zdradzieckiego ataku do niewoli dostało się kilkadziesiąt tysięcy polskich oficerów, podoficerów i żołnierzy...

TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Henryku Ligenzie, zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, utwór poet. Z. Krasińskiego

TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Henryku Ligenzie, zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, utwór poet. Z. Krasińskiego, powst. 1839-40, wyd. bezim. w Paryżu 1840, wznów. 1859. Składa się z trzech poematów utrzymanych w konwencji romant. fragmentaryzmu: Syn cieniów (wierszem), Sen Cezary i Legenda (prozą...