Kwiatów

Kwiatów

Czytaj Dalej

KWIAT

Przekształcony i skrócony pęd, na którym osadzone są elementy związane w większym (pręciki, słupki) lub mniejszym (dno kwiatowe, okwiat) stopniu z rozmnażaniem płciowym roślin. Kwiat rozwija się z przekształconego wierzchołka wzrostu w pąkach szczytowym lub pachwinowych. Zawarty w nich merystem...

Zapylanie kwiatów

Po kształcie kwiatu zwykle można się zoriento­wać, w jaki sposób jest on zapylany. Te, które mają szerokie dno kwiatowe, są łatwo dostępne dla róż­nego rodzaju owadów, między innymi trzmieli, pszczół i much. Te kwiaty, których okwiat jest bar­dziej wydłużony lub przekształcony, muszą być...

Co to jest kwiat

Kwiat - organ sporofitu, w którym wykształcają się elementy rozrodu płciowego roślin nasiennych, przekształcony, skrócony pęd rośliny kwiatowej. U większości roślin okrytonasiennych kwiat składa się z pręcików, słupków, a także u wielu roślin z okwiatu (często zróżnicowanego na działki kielicha...

Kwiaty na przykładzie traw

 

W porównaniu z barwnie kwitnącymi roślinami takowymi trawy mają kwiatostany raczej niepozorne ale nie pozbawione urody. Długie kłosy, wiechy kłosokształtne lub wiechy naszych traw łąkowych stanowią pod względem morfologicznym szczególne organy roślin, których nie da się przeoczyć, nawet wówczas gdy...

KWIAT

Kwiaty są symbolami wiosny (jednej z czterech pór roku), węchu (jednego z pięciu zmysłów), Flory i Aurory, nadziei i logiki (jednej z siedmiu sztuk wyzwolonych, śrdw. artes liberales); zob. Rośliny.

Błękitny kwiat zob. Błękitny. Kwiat Adonisa zob. Adonis. Kwiatek u kożucha rzecz nieodpowiednia...

CZARNE KWIATY. BIAŁE KWIATY

CZARNE KWIATY. BIAŁE KWIATY, dwa cykle prozy C.Norwida, stanowiące jakby fragmenty dziennika, o różnymcharakterze; prwdr. w „Czasie". Dodatek miesięczny 1856-57.C z a r n e  k w i a t y , bardziej znane, poświęcone są ostatnimspotkaniom i rozmowom z wybitnymi artystami: S. Witwickim,Chopinem, Słowackim...

Kwiat, kwiecie

Jest symbolem ukoronowania, zakończenia czegoś, a więc czegoś istotnego. Jest to symbol piękna przede wszystkim kobiecego.

Otwieranie się kwiatu na słońce i na deszcz czyni z niego także znak biernego oddania się i pokory; z drugiej jednak strony ze względu na promieniste uporządkowanie jego płatków...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - GRZYBIENIE

Nymphaea, tzw. lilie wodne.

Wodna bylina (ok. 40 gat.) obszarów podzwrotnikowych i umiarkowanych; kłącze b. grube, płożące się w mule dennym; liście duże, tarczowate, pływające; kwiaty duże, b. okazałe, barwy białej, czerwonej, żółtej lub niebieskiej; w Polsce (stawy, jeziora) występują 2 gat.:...

Budowa organów roślin okrytonasiennych w związku z funkcją - Kwiat

ŽKwiat jest zmodyfikowanym pędem, którego liście przekształciły się w poszczególne elementy kwiatu, którego zadaniem jest wytwarzanie nasion.

Typowy kwiat składa się z zielonych dziełek kielicha, barwnych płatków korony, pręcików i słupka .

ŽDziałki kielicha chronią w pączku wewnętrzne części...

KWIAT

KWIAT — 1) narząd u roślin okrytonasiennych(-♦okrytonasienne) służący do rozmnażania płciowego;składa się z okwiatu, tj. działek kielichai płatków korony różnorodnie zabarwionych, orazpręcików (-> pręcik) i słupków (-> słupek). Kwiatymogą być; o b u p ł c i o we, gdy zawierająi słupki i...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - CEREUS

Cereus.

Rodzaj z rodziny kaktusowatych, dawniej zbiorczy rodzaj, obecnie podzielony na ponad 20 węższych rodzajów, np. Aporocactus, Carnegiea, Cephalocereus, Cereus, Cleistocactus, Espotoa, Hylocereus, Myrtillocactus, Selenicereus; w tradycyjnym rozumieniu cereus obejmował ok. 200 gat.; w obecnym rodzaju...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - MIMOZA WSTYDLIWA

Czułek wrażliwy, Mimosa pudica.

Ozdobny półkrzew (wys. do 1 m) z rodziny mimozowatych; występuje w strefie tropik. całego świata; liście podwójnie pierzaste; listki składają się, a ogonki liściowe zwisają w ciemności, także pod wpływem innych bodźców (np. dotyk, nagłe zmiany temperatury); kwiaty...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - GORYCZKA WIOSENNA

Gentiana verna.

Roślina zielna zaliczana do rodziny goryczkowatych. Goryczka znajduje się pod ochroną całkowitą. Roślina ta pospolicie występuje na łąkach, halach, skałach, polanach leśnych Tatr i Pienin, rzadko Wschodnich Sudetów. Niziutkie łodyżki goryczki posiadają przyziemną różyczkę liści...

Drzewa - Zapylanie kwiatów i rozprzestrzenianie się nasion

Drzewa iglaste, jak wszystkie rośliny nagonasienne, są wiatropylne. Rozsiewają masy pyłku, które są przenoszone przez wiatr z kwiatów męskich na kwiaty żeńskie. Ponieważ jednak wiatr jest nieprecyzyjnym środkiem transportu, drzewa dla zwiększenia ilości pyłku trafiającego do celu muszą rozsiewać go...

Kwiaty które otwierają się w nocy lub w dzień - MACIEJKA

Matthiola bicornis.

Jednoroczna roślina ozdobna z rodzaju lewkonia, wysiewana wprost na miejsca stałe; łodyga rozgałęziona, płożąca; kwiaty niepozorne, w luźnych gronach, karminowofioletowe, otwierają się wieczorem i wówczas silnie pachną; kwitnie krótko, ale może być wysiewana sukcesywnie, np. co...

KWIATY POLSKIE, poemat J. Tuwima

KWIATY POLSKIE, poemat J. Tuwima, powst. 1940-44 na emigracji, nie ukończony, wyd. w Warszawie 1949 (w wersji niepełnej). Pomyślany jako próba reaktywowania epiki poet., nawiązuje gł. do tradycji romant. > poematu dygresyjnego. Zasadniczym tematem K.p. jest rekonstrukcja przeszłości, tak jak ona się...

KWIATY POLSKIE, pismo lit.

KWIATY POLSKIE, pismo lit., wyd. nieregularnie w Warszawie 1906-07, pod red. K. Mazurkiewicza (przy współudziale W. Jakowickiego jako kierownika literackiego). Celem pisma była prezentacja materiałów his.lit. dających pełny obraz literatury pol. czasów Księstwa Warsz. i okresu romantyzmu, oraz...

Kosz z kwiatami

Częsty motyw charakterystycznydla franc. sztuki dekor. XVIII w., zwł. w tkactwie(tkaniny ścienne i obiciowe), w intarsji mebli, ceramice(fajanse franc. i hol. pocz. XVIII w.) i wystrojuwnętrza (stiukowe dekoracje z poł. XVIII w.);

w tkactwiewywodzi się zapewne od motywu wazonu zkwiatami z XV-wiecznych wł...

Kwiat wiśni

W Japonii oznacza czystość, piękno, szczęście: kwiat wiśni niesiony przez wiatr jest symbolem idealnej śmierci. W Europie Środkowej gałązki wiśni, obcinane i kwitnące w noce przed Bożym Narodzeniem, w szczególności przed dniem św. Barbary (4 grudnia) i św. Łucji (13 grudnia) lub też w Boże...

Czym była średniowieczna pokora? Założona franciszkanizmu w Kwiatach ś. Franciszka

Św. Franciszek z Asyżu (właściwe nazwisko Giovanni Bernardone) urodził się w 1182 roku. Uczył się w szkole prowadzonej przez duchownych. Ponieważ pochodził z zamożnej rodziny, w młodości nie stronił od zabaw, szaleństw i nocnego życia, ale zawsze był hojny dla biednych. Podczas długiej...