Kwasów

Kwasów

Czytaj Dalej

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

Teorią tę zwaną również teorią protonową kwasów i zasad opracował duński chemik Bronsted i niezależnie od niego Anglik Lowry (1923). Punktem wyjścia nowszej, szerzej ujętej teorii kwasów i zasad, była rewizja zbyt uproszczonego w teorii Arrheniusa modelu jonu wodorowego i uwypuklenie faktu, że...

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

Kwasy karboksylowe są to związki organiczne pochodne węglowodorów, które zawierają jedną lub więcej grup karboksylowych -COOH.

Przykłady: CH3-COOH,     C2H5-COOH,     CH3-CH2-CH2-COOH

Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych są cieczami i mieszają się z wodą z każdym stosunku. Kwasy o...

Kwasy, zasady i sole

Kwasy

Są to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H+, niektóre z nich:

HCl – kwas solny (chlorowodorowy)

H2S – kwas siarkowodorowy

HNO3 – kwas azotowy

H2CO3 – kwas węglowy

H2SiO3 – kwas krzemowy

H2SO4 – kwas siarkowy

H3PO4 – kwas fosforowy

CH3CO2H –...

Produkcja kwasu mlekowego

Kwas mlekowy zaczął być produkowany metodami mikrobiologicznymi pod koniec XIX wieku. Pierwsza instalacja została zbudowana w 1881 r. w USA. W 1895 r. uruchomiona została instalacja w Niemczech. Był to pierwszy proces, w którym wstępnie ogrzewano medium hodowlane w celu eliminowania niepożądanych...

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

KWASY KARBOKSYLOWE

Związki o wzorze ogólnym R-COOH gdzie R to grupa alkilowa lub arylowa. Wyjątkiem jest kwas mrówkowy, w którym grupą R jest atom wodoru. Grupą funkcyjną jest grupa karboksylowa (złożona z grupy karbonylowej i hydroksylowej). W zależności od budowy R wyróżniamy kwasy karboksylowe...

Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe

WĘGLOWODANY (CUKROWCE, SACHARYDY) to związki organiczne złożone z węgla, wodoru i tlenu w stosunku 1C:2H:1O. Można to określić wzorem (CH2O)n.

Węglowodany pełnią funkcje:

- są paliwem komórkowym, spełniają funkcje energetyczne, są źródłem energii

- magazynują energię, są materiałem...

Chemia Kosmetyczna- cz.9 α- hydrokwasy (kwasy owocowe) i - hydrokwasy

Temat: ?- hydrokwasy (kwasy owocowe) i - hydrokwasy 1. wymień najważniejsze kwasy owocowe i podaj źródła ich pozyskiwania? - kwas mlekowy- z kwaśnego mleka - kwas glikolowy- z trzciny cukrowej - kwas cytrynowy- z owoców cytrusowych - kwas jabłkowy- z jabłek - kwas winowy- z winogron 2. podaj wzory 2 najważniejszych kwasów owocowych? - kwas mlekowy- CH3CHOHCOOH - kwas glikolowy- CH2OHCOOH 3. kwasy owocowe wykorzystywane są do EKSFOLIACJI (czyli złuszczania naskórka). Na czym ...

Charakter chemiczny kwasów

1. Definicja i wzór ogólny kwasów:

Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych

HnRn

2. Nazewnictwo

Nazewnictwo stare i nowe kwasów beztlenowych jest ujednolicone.

Do słowa kwas dodajemy nazwę niemetalu i końcówkę –wodorowy. Jeżeli niemetal tworzy jeden kwas to...

Pochodne od węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe i estry)

Alkohole pochodzą od węglowodorów, w których wodór został zastąpiony grupą wodorotlenową.

R – OH

R – reszta wodorotlenowa

Wpływ alkoholi na organizm człowieka

a.) metanol

- powoduje utratę wzroku

- powoduję śmierć

b.) etanol

- niszczy komórki nerwowe i mózgowe

- w niewielkich...

Kwas foliowy

Charakterystyka chemiczna i metody oznaczania. Nazwą tą obejmuje się kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) oraz szereg związków, w których kwas plerynowy jest związany z jedną lub więcej cząsteczkami L-glutaminianu. Macierzysty związek dla tej grupy witamin — kwas foliowy składa się z trzech...

Witamina B5 (kwas pantotenowy)

Występowanie w żywności. Kwas pantotenowy jest bardzo szeroko rozpowszechniony w produktach .spożywczych. Występuje we wszystkich tkankach zwierzęcych i roślinnych. Szczególnie bogate są w tę witaminę wyciągi z drożdży, mięso, zielone warzywa liściaste (tab. 4.5.17). Mniejsze ilości znajdują się w...

Kwasy nukleinowe, mutacje, genetyka Mendla

1. Kwasy nukleinowe i białka jako materiał genetyczny uczestniczący w procesach przekazywania informacji, biosyntezie białka i mutacjach.

Do przechowywania i informacji genetycznej służą makrocząsteczki. Są to duże cząsteczki chemiczne zbudowane z niewielkiej liczby rodzajów podstawowych jednostek...

Rola kwasów nukleinowych, mutacje, genetyka mendlowska

1. Kwasy nukleinowe i białka jako materiał genetyczny uczestniczący w procesach przekazywania informacji, biosyntezie białka i mutacjach.

Do przechowywania i informacji genetycznej służą makrocząsteczki. Są to duże cząsteczki chemiczne zbudowane z niewielkiej liczby rodzajów podstawowych jednostek...

Chemia kosmetyczna - cz.2 Kwasy nieorganiczne i wodorotlenki (zasady)

Temat: Kwasy nieorganiczne. - można je podzielić na kwasy tlenowe (zawierające tlen) i kwasy beztlenowe. -Kwasy tlenowe otrzymuje się w reakcji tlenku kwasowego z wodą Kwasy stosowane w kosmetyce: a) Chlorowodór HCl - jest to gaz, który rozpuszczany w wodzie daje bardzo mocny kwas solny - wykorzystywany do wyrobu innych surowców kosmetycznych takich jak : kwas borowy, kwas cytrynowy, kwas winny. - Może powodować poparzenia i zwęglenia skóry b) Kwas siarkowy (IV) H2SO4 - ...

Fermentacja kwasu mlekowego

Fermentacja ta jest wykorzystywana od niepamiętnych czasów w przygotowywaniu różnych kwaśnych napojów z mleka lub serwatki (zwykłe zsiadłe mleko, jogurt, kefir, mazun, leben i wiele innych - o zawartości 0,8-2,5% kwasu mlekowego), przy ukwaszaniu śmietany przed jej zmaślaniem, przy kiszeniu, np. kapusty i...

Wolne kwasy tłuszczowe

Wolne kwasy tłuszczowe są nierozpuszczalne 'w wodzie. ICrążą one we krwi w połączeniu z albuminą. Przed wejściem do komórki połączenie to ulega dysocjacji, tzn. kwasy odłączane są od albuminy. Do komórki przedostają się na drodze dyfuzji oraz za pomocą przenośników. Dokomórkowemu transportowi...

Kwasy

Kwas Solny ( chlorowodór ) :

H2 + Cl 2Cl . Reszta kwasowa chlorkowa.

Właściwości Fizyczne : Bezbarwna ciecz o max. stężeniu 36%. W stanie stężonym dymi na biało. Ma właściwości żrące. Zabarwia papierek wskaźnikowy na różowo, a fenoloftaleinę służy tylko do wykrywania zasad. Zastosowanie :...

Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

Teoria dysocjacji elektrolitycznej Arrheniusa dała podstawy do zdefiniowania kwasów i zasad. Ponieważ molowe ciepło zobojętnienia kwasu zasadą (57,8 kJ/mol) jest takie samo jak molowe ciepło łączenia się jonów wodorowych z jonami hydroksylowymi na wodę:

H++ OH– =H2O + Q Q= 57,8 kJ/mol

Arrhenius...

Kwas salicylowy

Salicylany, sole lub estry kwasu salicylowego. Bezbarwne, krystaliczne proszki. Znajdują zastosowanie w farmacji jako leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne (aspiryna i jej pochodne, różnego rodzaju płyny i maści), przeciwbólowe (np. tabletki od bólu głowy, Antineuralgiae, Calcipiryna, Analgan), antyseptyki...

Kwas cytrynowy

Kwas cytrynowy jest głównie używany w przemyśle spożywczym w produkcji napojów, dżemów, galaretek i słodyczy. Jest również stosowany w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Pochodne kwasu cytrynowego, np. estry, są używane w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikatory. Istotne znaczenie ma...