Kwas octowy

Kwas octowy

Czytaj Dalej

Kwas octowy

Z tego względu w przemyśle octowym stosowane jest pojęcie „stężenia ogólnego”, oznaczające właśnie sumę stężeń objętościowych etanolu i kwasu octowego w brzeczce. Mikroorganizmy utleniające etanol do kwasu octowego są to bakterie octowe z rodzaju Acetobacter.

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

KWAS MRÓWKOWY(metanowy):H COOHWłaściwości fizyczne:- bezbarwna ciecz- ostry zapach- właściwości parzące- trującaOtrzymywanie:- powolne utlenianie Metanolu w obecnościkatalizatoraHCOOH+H2O,CH3OH+O2Zastosowanie:- do garbowania skór- jako środek bakteriobójczy- do produkcji barwników- jako rozpuszczalnikKWAS OCTOWY(etanowy):CH3COOHOtrzymywanie:- w procesie fermentacji octowej, polegającej napowolnym utlenianiu etanolu w obecności bakterii.

Zastosowanie - metali, kwasów...

Pasywacja- zjawisko pokrywania się metalu warstwą trwałego tlenku, izolującego ten metal od czynników zewnętrznych.

Metale powszechnego użytku: glin miedź żelazo.

Właściwości glinu: miękki, lekki, dobrze przewodzi prąd .

Stopy glinu: duraluminium (miedź, krzem, glin).

Zastosowanie: medycyna...

Kwasy organiczne.

Kwas mrówkowy i octowy to lotne ciecze o ostrym drażniącym zapachu.

Wyższe kwasy tłuszczowe. Mydła.

 

1,2 – nierozpuszzczalne w wodzie, odczyn obojętny, po podgrzaniu topią się i zapalają. Mieszanina tych kwasów to stearyna. 3 – Kw. Nienasycony, ciecz o lekko żółtym zabarwieniu, gęstrza od H2O, nierozpuszczalny w H2O, odczyn obojętny, po podgrzaniu zapala się. Sole sodowe i potasowe wyższych...

Omów budowę i funkcje kwasów nukleinowych

Budowa DNA – pod względem budowy chemicznej DNA jest stosunkowo prostą substancją. Podstawową jednostką, z której zbudowany jest ten kwas jest nukleotyd.

Każdy nukleotyd składa się z cukru (5-węglowego zwanego dezoksyrybozą), cząsteczki kwasu fosforowego (fosforanu) jednej z czterech zasad należących...

Charakter chemiczny kwasów

Wszystkie kwasy tlenowe mają końcówkę –owy, a w nawiasie wartościowość niemetalu w kwasie.

Chemia fizjologiczna - Synteza i rola kwasów żółciowych

Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółciowych i po zagęszczeniu w pęcherzyku żółciowym są wydalane dalej drogami żółciowymi do światła jelita, gdzie pełnią szereg ważnych czynności jak: rozpuszczenie...

Chemia fizjologiczna - Pierwotne i wtórne kwasy żółciowe

Pierwotne:

- kwas cholowy  

- kwas chenowy (chenodezoksycholowy)

Powstają one w wątrobie. Są sprzężone z glicyną i tauryną. Po przejściu do jelita grubego pod wpływem enzymów bakteryjnych zmieniają się na kwasy:

Wtórne:

- dezoksycholowy

- litocholowy

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

Kwas octowy – charakterystyczny zapach, smak, bezbarwny, odwodniony jest silnie żrący, B. Amid kwasu octowego (acetamid) – białe, krystaliczne ciało stałe dobrze rozpuszczalne w wodzie.

Kwas salicylowy

Salicylany, sole lub estry kwasu salicylowego. Bezbarwne, krystaliczne proszki. Znajdują zastosowanie w farmacji jako leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne (aspiryna i jej pochodne, różnego rodzaju płyny i maści), przeciwbólowe (np. tabletki od bólu głowy, Antineuralgiae, Calcipiryna, Analgan), antyseptyki...

Kwas cytrynowy

HOC(CH2COOH)2COOH Bezbarwne, przeźroczyste kryształy lub krystaliczny proszek, temp. topnienia 153oC. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze. Występuje w roślinach (w sporych ilościach w cytrynie - stąd nazwa zwyczajowa), organizmach ludzkich i zwierzęcych (potrzebny organizmowi w cyklu...

Kwasy

Kwas Solny ( chlorowodór ) :

H2 + Cl 2Cl . Reszta kwasowa chlorkowa.

Właściwości Fizyczne : Bezbarwna ciecz o max. stężeniu 36%. W stanie stężonym dymi na biało. Ma właściwości żrące. Zabarwia papierek wskaźnikowy na różowo, a fenoloftaleinę służy tylko do wykrywania zasad. Zastosowanie :...

Kwasy, zasady i sole

7% 83 ml H2O + 17 ml 36% HCl Kwas fosforowy 25% 80 ml H2O + 20 ml 85% H3PO4 Kwas octowy 50% 50 ml H2O + 50 ml 100% CH3COOH Kwas octowy ok.

Pochodne od węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe i estry)

R – COOH – grupa karboksylowa - kwas mrówkowy - HCOOH - kwas octowy - CH3COOH - kwas mlekowy - CH3CH(OH)COOH, C2H4OH COOH - kwas propanowy – C2H5COOH - kwas masłowy – C3H7COOH Właściwości fizyczne kwasy octowego - ciecz - bezbarwny - intensywny zapachy - kwaśny smak - rozpuszcza się w wodzie w nieograniczonych ilościach - w laboratorium używa się 70% roztworu Właściwości chemiczne kwasu octowego - barwi ...

Polisacharydy - KWAS ALGINOWY

Jest polisacharydem zbudowanym głównie z kwasu mannurowego. Jest istotnym czynnikiem budującym ściany komórkowe glonów rosnących na znacznych głębokościach np. brunatnic. Jego funkcje nie zostały do końca zbadane, ale uważa się, że istnieje on tam po to, aby wzmocnić ścianę komórkową przed dużym...

Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

Obojętny w roztworze wodnym mocznik okazuje się kwasem w ciekłym (bezwodnym) amoniaku, natomiast w bezwodnym kwasie octowym zachowuje się jak typowa zasada.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

Odwrotnie, amoniak w bezwodnym kwasie octowym jako rozpuszczalnik bardzo energicznie wychwytuje protony, zachowując się jak mocna zasada. Rozważmy to zagadnienie na przykładzie kwasu octowego CH3COOH.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lewisa

Ogłoszona w 1923 r. przez Lewisa teoria kwasów i zasad jest jeszcze bardziej ogólna niż teoria protonowa Lowry’ego i Bronsteda. Według tej ostatniej kwasem jest każdy donor protonów, a zasadą – każdy akceptor protonów. W ujęciu Lewisa zasadą jest każdy donor pary elektronowej, natomiast kwasem jest każdy...