Kwas fosforowy

Kwas fosforowy

Czytaj Dalej

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

kwas nieorganiczny + alkohol = ester kwasu nieorganicznego + woda[kwas azotowy (V)][kwas siarkowy (VI)][kwas borowy][kwas fosforowy (V)] METANOLZastosowanie: -jako rozpuszczalnik-do prod.

Zastosowanie - metali, kwasów...

Pasywacja- zjawisko pokrywania się metalu warstwą trwałego tlenku, izolującego ten metal od czynników zewnętrznych.

Metale powszechnego użytku: glin miedź żelazo.

Właściwości glinu: miękki, lekki, dobrze przewodzi prąd .

Stopy glinu: duraluminium (miedź, krzem, glin).

Zastosowanie: medycyna...

Kwasy organiczne.

 

Kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy karboksylowej. Kwas mrówkowy i octowy to lotne ciecze o ostrym drażniącym zapachu. Są palne po podgrzaniu, bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, a ich roztwory mają odczyn kwaśny

Wyższe kwasy tłuszczowe. Mydła.

 

1,2 – nierozpuszzczalne w wodzie, odczyn obojętny, po podgrzaniu topią się i zapalają. Mieszanina tych kwasów to stearyna. 3 – Kw. Nienasycony, ciecz o lekko żółtym zabarwieniu, gęstrza od H2O, nierozpuszczalny w H2O, odczyn obojętny, po podgrzaniu zapala się. Sole sodowe i potasowe wyższych...

Omów budowę i funkcje kwasów nukleinowych

W takich podwójnych łańcuchach cukry powiązane są za pomocą cząsteczki kwasu fosforowego mieszczą się na zewnątrz spirali, a do wewnątrz skierowane są zasady purynowe i pirymidynowe nukleotydów obu łańcuchów.

Charakter chemiczny kwasów

Wszystkie kwasy tlenowe mają końcówkę –owy, a w nawiasie wartościowość niemetalu w kwasie.

Chemia fizjologiczna - Synteza i rola kwasów żółciowych

Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółciowych i po zagęszczeniu w pęcherzyku żółciowym są wydalane dalej drogami żółciowymi do światła jelita, gdzie pełnią szereg ważnych czynności jak: rozpuszczenie...

Chemia fizjologiczna - Pierwotne i wtórne kwasy żółciowe

Pierwotne:

- kwas cholowy  

- kwas chenowy (chenodezoksycholowy)

Powstają one w wątrobie. Są sprzężone z glicyną i tauryną. Po przejściu do jelita grubego pod wpływem enzymów bakteryjnych zmieniają się na kwasy:

Wtórne:

- dezoksycholowy

- litocholowy

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

KWASY KARBOKSYLOWE

Związki o wzorze ogólnym R-COOH gdzie R to grupa alkilowa lub arylowa. Wyjątkiem jest kwas mrówkowy, w którym grupą R jest atom wodoru. Grupą funkcyjną jest grupa karboksylowa (złożona z grupy karbonylowej i hydroksylowej). W zależności od budowy R wyróżniamy kwasy karboksylowe...

Kwas salicylowy

Salicylany, sole lub estry kwasu salicylowego. Bezbarwne, krystaliczne proszki. Znajdują zastosowanie w farmacji jako leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne (aspiryna i jej pochodne, różnego rodzaju płyny i maści), przeciwbólowe (np. tabletki od bólu głowy, Antineuralgiae, Calcipiryna, Analgan), antyseptyki...

Kwas cytrynowy

HOC(CH2COOH)2COOH Bezbarwne, przeźroczyste kryształy lub krystaliczny proszek, temp. topnienia 153oC. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze. Występuje w roślinach (w sporych ilościach w cytrynie - stąd nazwa zwyczajowa), organizmach ludzkich i zwierzęcych (potrzebny organizmowi w cyklu...

Kwasy

Kwas fosforowy : P2O5 + 3H2O 2H3PO4 Reszta kwasowa fosforanowa. Kwas fosforowy : P2O5 + 3H2O -- 2H3PO4 Reszta k.

Kwasy, zasady i sole

7% 83 ml H2O + 17 ml 36% HCl Kwas fosforowy 25% 80 ml H2O + 20 ml 85% H3PO4 Kwas octowy 50% 50 ml H2O + 50 ml 100% CH3COOH Kwas octowy ok.

Pochodne od węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe i estry)

Alkohole pochodzą od węglowodorów, w których wodór został zastąpiony grupą wodorotlenową.

R – OH

R – reszta wodorotlenowa

Wpływ alkoholi na organizm człowieka

a.) metanol

- powoduje utratę wzroku

- powoduję śmierć

b.) etanol

- niszczy komórki nerwowe i mózgowe

- w niewielkich...

Polisacharydy - KWAS ALGINOWY

Jest polisacharydem zbudowanym głównie z kwasu mannurowego. Jest istotnym czynnikiem budującym ściany komórkowe glonów rosnących na znacznych głębokościach np. brunatnic. Jego funkcje nie zostały do końca zbadane, ale uważa się, że istnieje on tam po to, aby wzmocnić ścianę komórkową przed dużym...

Teorie kwasów i zasad - Teoria Arrheniusa

Obojętny w roztworze wodnym mocznik okazuje się kwasem w ciekłym (bezwodnym) amoniaku, natomiast w bezwodnym kwasie octowym zachowuje się jak typowa zasada.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lowry’ego – Bronsteda

Odwrotnie, amoniak w bezwodnym kwasie octowym jako rozpuszczalnik bardzo energicznie wychwytuje protony, zachowując się jak mocna zasada.

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lewisa

Ogłoszona w 1923 r. przez Lewisa teoria kwasów i zasad jest jeszcze bardziej ogólna niż teoria protonowa Lowry’ego i Bronsteda. Według tej ostatniej kwasem jest każdy donor protonów, a zasadą – każdy akceptor protonów. W ujęciu Lewisa zasadą jest każdy donor pary elektronowej, natomiast kwasem jest każdy...

Teorie kwasów i zasad - Teoria Ursanowicza

Najbardziej ogólną z dotychczas omawianych jest definicja kwasów i zasad podana w 1939 r. Przez Ursanowicza: kwasem jest każda substancja zdolna do odszczepiania zasady i utworzenia soli. Zasadą jest każdy donor anionów lub elektronów, akceptor kationów oraz każda sunstancja zdolna do zobojętnienia kwasu i...