KURHAN

Od neolitu do śrdw. - mogiła w kształcie nasypu a. kopca, nieraz o konstrukcji drewnianej a. kamiennej, okrytej ziemią, z grobem ciałopalnym a. szkieletowym lub z większą ich liczbą; kopiec usypany na pamiątkę jakiegoś wydarzenia a. na czyjąś cześć; z ukr. od tur. kurgan 'ogród'.