Małżeństwo - „Małżeństwo przez kupno”

Jednakże oba te pojęcia: zarówno „kupno żony”, jak i „kupno męża”, są oczy-wiście nie do przyjęcia.

Kupno - sprzedaż (emptio - venditio)

Do obrotu dopuszczono również rzeczy jeszcze nieistniejące: kupno rzeczy „spodziewanej” – emptio rei speratae miała charakter warunkowy kupno szansy majątkowej „nadziei” – emptio spei miała charakter bezwarunkowy.