KUPIEC, to jest Kształt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego

Kupiec, postać konkretna, jest jednocześnie „człowiekiem każdym" („każdy z nas jest na tym świecie kupiec .

KUPIEC WENECKI

Jego kupiec Antonio nie ubezpieczył swych statków, co było nie do pomyślenia w Wenecji, ówczesnym centrum ubezpieczeń morskich; jedna z uliczek prowadzących do Rialto nazywała się już wówczas Calle delia Sicurta (ul.

Tragiczna komedia kupca Goriot - Ojciec Goriot

Francuska powieść realistyczna narodziła się w połowie XIX wieku, początkowo nie tyle jako antyteza wciąż jeszcze żywotnego i twórczego romantyzmu, ile jeszcze jedno jego oblicze. Realizm bowiem, tj. ów tak drogi romantykom koloryt lokalny, troska o zgodne z duchem epoki kostiumy, ściśle zlokalizowane...