Kubki smakowe

Kubki smakowe powstają nie tylko w obrębie brodawek, ale przypuszczalnie również wszędzie tam, gdzie włókna nerwu językowo-gardłowego lub nerwu językowego (struny bębenkowej) dochodzą do nabłonka.

Co to są kubki smakowe?

Każdy kubek smakowy składa się z kępki około 50 komórek, połączonych z włóknami nerwowymi prowadzącymi do mózgu; każdy kubek smakowy potrafi reagować na cztery podstawowe smaki.

Kubek prążkowany

Możliwość popełnienia pomyłki: w Europie występują jeszcze inne gatunki kubków (Cyathus), z których do kubka prążkowanego podobny jest kubek ogrodowy (C.

ZŁOTY KUBEK, wiersz T. Lenartowicza

SULIMA ,,Dla miłości, dla tęsknoty uczyń kubek, złotniczeńku", „Poezja" 1970 nr 7.

KUBEK W KUBEK

W XV-XVIII w. dwa stykające się krawędziami kielichy, z których dwie osoby mogły (przy pewnej zręczności) pić jednocześnie, ofiarowywane zazw. jako prezent ślubny; identyczny, zupełnie taki sam, wykapany; jota w jotę, kropka w kropkę, identycznie; z łac. cupa, zob. Kufa.

Kubek

kubek wkubek, złożony z dwustykających się krawędziami (wargami) kielichów,używany w XV-XVIII w.

Kubek udojowy

Część aparatu udojowegoskładającego się z dwóch elementów: zewn.cylinderka metalowego oraz z wewn., wykonanegoz miękkiej gumy (tzw. gumy strzykowej),którą wciąga się do wnętrza cylinderkametalowego, wskutek czego powstają dwiehermetycznie oddzielone komory: międzyścienna,pomiędzy gumą strzykową a...

KUBKI SMAKOWE

Twory zawierające receptory smakowe u kręgowców. Zbudowane są z komórek zmysłowych, do któiych dochodzą zakończenia nerwów czuciowych. U człowieka receptory na czubku języka reagują głównie na substancje słodkie, w okolicy nasady języka - na substancje gorzkie, a na bokach języka - na substancje...