Kształt

Czytaj Dalej

Zmienność kształtu klatki piersiowej

Kształt klatki piersiowej zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zmienia się w zależności od fazy oddechu. Podczas wdechu (inspiratio) klatka piersiowa poszerza się i pogłębia, równocześnie unosząc się ku górze i uwypuklając; podczas wydechu (exspiratio) zwęża się, spłaszcza,-równocześnie...

Kształt i rozmiary Ziemi

Współcześnie ani kształt, ani rozmiary Ziemi nie budzą wątpliwości. Jednakże rozwój wiedzy na te tematy przechodził skomplikowane losy, wśród których należy wymienić następujące pomiary i poglądy:

• Pitagoras (VI w. p.n.e.) - pierwszy pogląd o kulistości Ziemi wysu­nięty z rozważań...

Kształt kości

Kształt kości zależy od ich zastosowania w ustroju. Kości długie służą do dźwigania mięśni, kości krótkie — tworzą sprężyste człony lub sklepienia, kości płaskie budują mocne i trwałe puszki lub tworzą powierzchnie dla szerokich mięśni (np. łopatka). Czynniki dziedziczne i czynnościowe...

Kształt żołądka na żywym

W pionowej postawie ciała średnio wypełniony żołądek przybiera kształt haczyka, którego odnoga dłuższa, zstępująca odpowiada dnu i trzonowi żołądka i kieruje się pionowo ku dołowi po lewej stronie od linii pośrodkowej, odnoga zaś krótsza, wstępująca odpowiada części odżwdernikowej i...

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

WSTĘP

Każdy bohater wybiera własną drogę działania, własne cele i drogę jaką będzie kroczyć aby zrealizować swoje zamiary. Poprzez te działania...

Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym (kształt, wymiary). Podobieństwa i różnice między Ziemią a innymi planetami

Układ Słoneczny jest to zespół ciał ; obiektem centralnym jest Słońce ( gwiazda) , którego siła grawitacyjna utrzymuje w jego otoczeniu szereg planet wraz z satelitami , kometami , pyłem międzyplanetarnym itp.

Słońce stanowi główne źródło światła i ciepła na planetach.Znamy 9 planet Układu...

Kształt i wielkość śledziony

Kształt i wielkość prawidłowej śledziony są funkcją jej położenia; stanowią one odlew przestrzeni, w której śledziona się mieści. Jeżeli żołądek jest skurczony, a okrężnica w stanie rozkurczu, wówczas śledziona przyjmuje kształt trójściennej piramidy podstawą skierowanej ku dołowi...

Położenie, kształt serca

U człowieka jak u wszystkich ssaków serce położone jest w części środkowej jamy klatki piersiowej, dokoła objęte workiem surowiczym, zwanym osierdziem. Położone tu w jamie przedniej śródpiersia między obu workami opłucnej znajduje się ono: powyżej przepony, która je oddziela od trzew jamy...

Wpływy funkcjonalne na kształt i położenie serca

 Szczególne zmiany kształtu i położenia powodują fazy czynnościowe, skurcz i rozkurcz serca: w chwili skurczu komór, kiedy przedsionki się rozszerzają i stopniowo uwypuklają napełniając się krwią, a sprężyste tętnice wypełniając się poszerzają się i wydłużają, następuje przesunięcie...

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

WSTĘP

Każdy bohater wybiera własną drogę działania, własne cele i drogę jaką będzie kroczyć aby zrealizować swoje zamiary. Poprzez te działania nadaje sens i kształt swojemu życiu. Człowiek może wybrać idee wzniosłe, poświęcenie się dla konkretnej sprawy, w tym momencie rezygnuje z...

„Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

WSTĘP

 

OJCZYZNA

1. Mickiewicz: „Konrad Wallenrod” - postać Konrada Wallenroda

PATRIOTYZM - dobro ojczyzny stawia nad wszystko

„Szczęścia w domu nie znalazł bo go nie było w ojczyźnie”

- całe życie poświęca walce, przygotowany do niej przez Halbana, jest zdolny oddać życie za słuszność...

Ziemia w układzie słonecznym, kształt i rozmiary ziemi

Ziemia jest trzecią planetą w odległości od słońca, piąta co do wielkości.

Danych o kształcie i rozmiarach naszej planety dostarczają pomiary grawimetryczne oraz geodezyjne wykonywane na jej powierzchni ,a także z kosmosu.

Kształt ziemi – bryłę ziemi określa się mianem geoidy. Jej kształt...

Kształt żołądka na zwłokach

Niewiele narządów ma tak różny kształt jak żołądek na zwłokach i u osobnika żywego. Przypuszczalnie kształt żywego żołądka nigdy nie zachowuje się na zwłokach. Najmniej zmieniony jest żołądek pusty, w stanie całkowitego skurczu badany zaraz po śmierci. Jest on wtedy mały i wydłużony...

Kształt jelita ślepego

Kształt jelita ślepego jest bardzo zmienny: (1 nieraz zachowuje się kształt typu płodowego (Ciechanowski i Gliński), wtedy jelito ślepe przedłuża się lejkowato w wyrostek robaczkowy, bez wyraźnego odgraniczenia jednej części od drugiej. Często 2) wyrostek robaczkowy odchodzi z najniżej położonego...

Kształt wątroby

Kształt wątroby na zwłokach zakonserwowanych przypomina skośnie przecięte jajo, które utraciło znaczną część obwodu od strony lewej i od dołu, a zachowało tępy biegun skierowany w stronę prawą. Wątroba jest więc po stronie prawej bardzo gruba, w stronę lewą — stopniowo coraz bardziej cienka...

Płatowatość płuc i kształt klatki piersiowej

Pewna współzależność między wytwarzaniem się płatów a kształtem klatki piersiowej została stwierdzona w badaniach typów konstytucyjnych. W różnych ty pach stwierdzono różne postacie piatów; w typach Icptosomicznych normalna płatowatość występować ma częściej niż w typach pik-nicznych. Za takim...

Zmiany kształtu macicy w zależności od wieku

Macica noworodka jest stosunkowo długa , szyjka prawie tej samej grubości co płaski trzon, w którym uwypuklenie dna nie daje się jeszcze rozpoznać. Również cieśń nie jest jeszcze zaznaczona. Odcinek pochwowy szyjki wnika stosunkowo głęboko do pochwy, wargi jednak nie są jeszcze wypuklone.

Aż do...

Kształt pochwy

Pochwa ma kształt cylindra spłaszczonego od przodu ku tyłowi odróżniamy więc ścianę przednią i tylną, które przylegają do siebie; w przekroju poprzecznym światło ma poprzecznej szczeliny. Tylko górny koniec pochwy ma przekrój} cylindryczny w związku z wpukleniem się do niej odcinka pochwowego...